Aktivní účast

...učitel je nedílnou součástí třídního kolektivu 

Třídní učitel je nedílnou součástí třídního kolektivu, který stejně jako žáci, ovlivňuje a tvoří. Z tohoto důvodu je pro dosažení cílů programů jeho přítomnost nezbytná.

 Učitel se programu aktivně účastní - v mezích jeho osobních možností se zapojuje do technik, třídní kolektiv sleduje, poskytuje mu zpětnou vazbu a v případě více setkání, v době mezi nimi, pracuje v rámci doporučení Madio o.s. na aktuálních tématech.