Členství v Training Center for Leaders

MADIO - Training Center for Leaders, ilustrativní foto

Nastavte si pravidelné kroky k rozvoji a tím automatizujte činnosti ve vaší každodenní praxi. Jindy náročný úkol zvládnete s X krát méně investovanou energií. Tréninkové centrum pro leadery je útočištěm pro ty, kteří dosahují výsledků a utváří vztahy. Zároveň umí odpočívat. Inspirativní prostory tréninkového centra pro leadery umožňují obojí. Být členem Training Center for Leaders je příležitostí, jak ukázat, že si člověk váží sám sebe. Motivace a energie nebudou alchymií, ale přesně dávkovanými ingrediencemi pro dobrého leadera. Členství v Training Center for Leaders rozkrývá tajemství triků, které směřují k jednoduchým řešením.

40238

klientů

1012

ředitelských káv

13

druhů tréninkůVíce informací Stát se členem

MADIO - Training Center for Leaders, ilustrativní foto

 

Hledání směrů, cest a inspirací v rozhodování může být nekonečné. Třeba tu správnou cestu už někdo našel před vámi. Jistě jste už několik takových cest našli i sami. Inspirujte a buďte inspirován v tréninkovém centru pro leadery.

Stát se členem

 

Pravidelné akce v MADIO Training Center for Leaders

MADIO - Training Center for Leaders, ilustrativní foto

Členové Training Center for Leaders se vzájemně obohacují o své zkušenosti, pravidelně se setkávají a účastní akcí, které zde probíhají. Je na každém z členů, jestli upřednostní účast na pravidelných trénincích a bude rozvíjet konkrétní dovednost, nebo se bude spíše společensky setkávat na otevřených akcích pro členy, kde bude sbírat inspiraci. Jako člen Training Center for Leaders můžete také spoluorganizovat svou akci INSPIRÁTOR a tím zvýšit i svou prestiž. O plánovaných akcích jsou vždy členové přednostně informováni a mají přednostní „právo“ na účast.

 

V dubnu 2018 začínáme trénovat v novém

MADIO - Training Center for Leaders, ilustrativní foto

MADIO působí na trhu již desátým rokem. Stále se rozvíjíme, dosahujeme výsledky a utváříme vztahy. Trénujeme své dovednosti v oblasti leadershipu. Již nyní máte možnost stát se členem Training Center for Leaders a od dubna začít trénovat s námi. Postupně otevřeme třináct tréninků. Jako členové budete moci využívat za zvýhodněných podmínek tyto tréninky a také další vzdělávací kurzy. Pravidelně se budeme setkávat v nových prostorách, které pro vás nyní připravujeme. Z členství může těžit i vaše firma. Jako člen budete mít možnost například využívat facilitací porad a dalších výhod.

 

MADIO - Training Center for Leaders, ilustrativní foto

 

Jedno bez druhého nefunguje. Silná vazba je mezi obojím. Výsledky a vztahy. Dlouhodobě dosahujte dobrých výsledků a rozvíjejte vztahy. Podpořte svou pověst leadera v tréninkovém centru pro leadery.

Stát se členem

 

Prestiž

Co mohou lidé chtít kromě štěstí v budoucnu dalšího? Budou chtít, aby jejich existence byla akceptována. Budou chtít, aby je někdo někde respektoval a řekl jim, že dosáhli něčeho, co má smysl. Budou chtít jistotu práce a ochranu pro případ, když se věci nebudou vyvíjet dobře. Důležité je, že jakmile budou naplněny základní potřeby, budou lidé víc toužit naplňovat psychické potřeby a rozvíjet svůj filozofický pohled na svět. Potřebujeme kontrolu nad věcmi, jednoduchost a především smysluplné vztahy s ostatními lidskými bytostmi. Hlavní výzvou pro společnost v budoucnosti je vymyslet, jak toto všechno zvládnout.

(Richard Watson)

Vzdělávání

Svět se zrychluje, neboť je více a více propojen různými sítěmi a lidé jsou stále náročnější - žádají přesně to, co chtějí. A nelze vyloučit, že zítra budou chtít něco jiného. Tempo změn se zvyšuje a přizpůsobit se musí i podniky. Právě proto je proces neustálého zlepšování reflektován jako celofiremní schopnost zvládání nepřetržitých změn. Schopnost neotřelým způsobem znovu a znovu promýšlet a měnit své cíle a metody je tím nejvýznamnějším zdrojem konkurenční výhody. Jednotlivci se však mohou měnit VÝLUČNĚ prostřednictvím učení, což znamená, že schopnost učit se se stává kapitálem budoucnosti.

(Arie de Geus)

Inspirace

Inspiraci můžeme také chápat jako proces interakce mezi našimi dosavadními znalostmi a mezi informacemi, jež k nám přicházejí z okolního světa. Existují určité kroky k tomu, aby se nám inspirace „stávala“ častěji. Stimulující jsou kontakty s inspirujícími lidmi, umění, knihy nebo novinky z našeho oboru. ...   Snad se časem posune celá společnost tak, abychom byli inspiraci otevřenější. Buďme otevření novým zážitkům a zkušenostem. A mějme pokud možno pozitivní přístup. Největší překážkou kreativity je být přesvědčený o tom, že nejsem kreativní. Výzkum ukazuje, že každý z nás může být.

(Nela Wurmová)

Zájem o více informací k MADIO Training Center for Leaders

Nic složitého. Vyplňte krátký formulář a my se vám ozveme. Společně vyřešíme vše, co budete potřebovat. I nejlepší variantu členství. 

Nebo mi zavolejte přímo

+420 777 716 888
Michaela Vašková

Společně se na to podíváme a určitě něco vykouzlíme :)