MADIO - Training Center for Leaders, ilustrativní foto

Členství v Training Center for Leaders

Nastavte si pravidelné kroky k osobnímu rozvoji tak, že jindy náročný úkol zvládnete s X krát méně investovanou energií.


Tréninkové centrum pro leadery je útočištěm pro ty, kteří utváří vztahy a dosahují výsledků. Zároveň chtějí odpočívat. Inspirativní prostory tréninkového centra pro leadery umožňují obojí. Být členem Training Center for Leaders je příležitostí, jak ukázat, že si člověk váží sám sebe, a proto chápe, že nejlepší investicí je investice do osobního rozvoje. Motivace a energie zde nejsou alchymií, ale přesně dávkovanými ingrediencemi k utváření dobrého leadera. Členství v Training Center for Leaders rozkrývá kroky k jednoduchým řešením.

0

klientů

0

ředitelských káv

0

druhů tréninkůMADIO - Training Center for Leaders, ilustrativní foto

Hledání směrů, cest  a inspirací v rozhodování může být nekonečné. Třeba tu správnou cestu už někdo našel před vámi. Jistě jste už několik takových cest našli i sami. Inspirujte a buďte inspirován v tréninkovém centru pro leadery.

Zájem o členství

 

MADIO - Training Center for Leaders, ilustrativní foto

Pravidelné akce v MADIO Training Center for Leaders

Členové Training Center for Leaders se vzájemně obohacují o své zkušenosti, pravidelně se setkávají a účastní akcí, které zde probíhají. Je na každém z členů, jestli upřednostní účast na pravidelných trénincích a bude rozvíjet konkrétní dovednost, nebo se bude spíše společensky setkávat na otevřených akcích pro členy, kde bude sbírat inspiraci.


Profesionálně designované prostory

Prostory jsou navrženy tak, aby podporovaly kreativitu a nabízely možnost setkávat se s lidmi a s příležitostmi. Kromě atraktivních společných prostor vám členitost místností dokáže poskytnout dostatek soukromí k dílčím činnostem.

Jako člen Training Center for Leaders můžete v prostorách také spoluorganizovat svou akci INSPIRÁTOR a tím zvýšit i svou prestiž. Vynikající servis je samozřejmostí. O plánovaných akcích jsou  členové vždy přednostně informováni a mají přednostní „právo“ na účast.


MADIO - Training Center for Leaders, ilustrativní foto

Od dubna 2018 trénujeme v novém

MADIO působí na trhu již desátým rokem. Stále se rozvíjíme, dosahujeme výsledky a utváříme vztahy. Trénujeme své dovednosti v oblasti leadershipu. I vy máte možnost stát se členem Training Center for Leaders a začít trénovat s námi. Postupně otevíráme třináct tréninků z oblasti leaderovských dovedností. Jako členové budete moci využívat za zvýhodněných podmínek tyto tréninky a také další vzdělávací kurzy.

MADIO - Training Center for Leaders, ilustrativní foto

Co vám členství přinese

Pravidelně se budeme setkávat v příjemných prostorách tréninkové centra. Z členství může těžit i vaše firma. Jako člen budete mít možnost například využívat facilitací porad a dalších výhod. Kromě sebe budete moci k rozvoji přizvat i kolegu. Jako leader, který se kontinuálně rozvíjí, si budete cenit možností pravidelných odborných konzultací. I dvakrát do měsíce budete moci konzultovat odborně své kroky. Variabilitu osobního rozvoje poskytuje členům také množství videokurzů a e-learningů, které jsou členům měsíčně zpřístupňovány a které může člen absolvovat v prostředí a čase, jež si sám zvolí. 

MADIO - Training Center for Leaders, ilustrativní foto

Jedno bez druhého nefunguje. Silná vazba je mezi obojím. Výsledky a vztahy. Dlouhodobě dosahujte dobrých výsledků a rozvíjejte vztahy. Podpořte svou pověst leadera v tréninkovém centru pro leadery.

Zájem o členství


Nejvíc oceňuji, že jsme si mohli vyčistit hlavu a bavit se přitom.

– Jaroslav Zobek / reference na služby MADIO z.s.

Nejvíc oceňuji vhodný výběr aktivit. Plně vyhovující. U lektora si nejvíc cením schopnosti zaujetí všech účastníků.

– Tomáš Zelený / reference na služby MADIO z.s.

Nejvíc si cením kladné změny mého pohledu na takové akce.

– Marek Hrdina / reference na služby MADIO z.s.

Nejvíc si cením vytvoření pozitivní a otevřené atmosféry mezi účastníky. U lektora oceňuji schopnost udržet a podnítit aktivitu účastníků a vytvoření pocitu „nenásilnosti“

– Ing. Martin Čech, ředitel výroby/ reference na služby MADIO z.s.

Díky za výborný pokec plný inspirace. Včera mi to sedlo a načerpal jsem další kroky, jak řešit aktuální procesně personální záludnosti, a věřím, že postupně vše pěkně vybalancuji a že nejen technologické procesy u nás budou na výši, ale i ty personální.

– Ing. Vojtěch Sláma, jednatel, TWIXO Group s.r.o. / reference na služby MADIO z.s.

U lektora jsem si nejvíce cenil bezprostředního přístupu.

– Ing. Jiří Chudárek, Head of Buying, Baťa a.s. / reference na služby MADIO z.s.

Nejvíce si cením vytvoření pozitivního a otevřené atmosféry mezi účastníky.

– Ing. Martin Čech, ředitel výroby/ reference na služby MADIO z.s.

Informace byly dobře prezentovány a vysvětleny. Zajímavé informace pro osobní poznání. Oceňuji výměnu praktických zkušeností.

– Mgr. Věra Kundratová, ředitelka / reference na služby MADIO z.s.

Velmi nenásilná forma komunikace. Určitě bych se rád zúčastnil další akce.

– Martin Popelka / reference na služby MADIO z.s.

Prestiž

Co mohou lidé chtít kromě štěstí v budoucnu dalšího? Budou chtít, aby jejich existence byla akceptována. Budou chtít, aby je někdo někde respektoval a řekl jim, že dosáhli něčeho, co má smysl. Budou chtít jistotu práce a ochranu pro případ, když se věci nebudou vyvíjet dobře. Důležité je, že jakmile budou naplněny základní potřeby, budou lidé víc toužit naplňovat psychické potřeby a rozvíjet svůj filozofický pohled na svět. Potřebujeme kontrolu nad věcmi, jednoduchost a především smysluplné vztahy s ostatními lidskými bytostmi. Hlavní výzvou pro společnost v budoucnosti je vymyslet, jak toto všechno zvládnout.

(Richard Watson)

Vzdělávání

Svět se zrychluje, neboť je více a více propojen různými sítěmi a lidé jsou stále náročnější - žádají přesně to, co chtějí. A nelze vyloučit, že zítra budou chtít něco jiného. Tempo změn se zvyšuje a přizpůsobit se musí i podniky. Právě proto je proces neustálého zlepšování reflektován jako celofiremní schopnost zvládání nepřetržitých změn. Schopnost neotřelým způsobem znovu a znovu promýšlet a měnit své cíle a metody je tím nejvýznamnějším zdrojem konkurenční výhody. Jednotlivci se však mohou měnit VÝLUČNĚ prostřednictvím učení, což znamená, že schopnost učit se se stává kapitálem budoucnosti.

(Arie de Geus)

Inspirace

Inspiraci můžeme také chápat jako proces interakce mezi našimi dosavadními znalostmi a mezi informacemi, jež k nám přicházejí z okolního světa. Existují určité kroky k tomu, aby se nám inspirace „stávala“ častěji. Stimulující jsou kontakty s inspirujícími lidmi, umění, knihy nebo novinky z našeho oboru. ...   Snad se časem posune celá společnost tak, abychom byli inspiraci otevřenější. Buďme otevření novým zážitkům a zkušenostem. A mějme pokud možno pozitivní přístup. Největší překážkou kreativity je být přesvědčený o tom, že nejsem kreativní. Výzkum ukazuje, že každý z nás může být.

(Nela Wurmová)

Zájem o více informací k MADIO Training Center for Leaders

Nic složitého. Vyplňte krátký formulář a my se vám ozveme. Společně vyřešíme vše, co budete potřebovat. I nejlepší variantu členství. 

Nebo mi zavolejte přímo

+420 777 716 888
Michaela Vašková

Společně se na to podíváme a určitě něco vykouzlíme :)