Děkujeme

...všem kdo nám pomáhají

Děkujeme všem z Vás, kteří nám svou podporou pomáháte předcházet situacím, které se týkají každého z nás…

Speciální poděkování věnujeme všem našim dobrovolníkům. Děkujeme.

Díky patří:

  • Všem dobrovolníkům, kteří v Madiu pracují a pracovali
  • Oficiálnímu mediálnímu partnerovi - Kiss Publikum, a.s.
  • Zlínskému kraji za podporu v projektu Preventivní programy (realizovaný účel je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje)
  • Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky za podporu v projektu Preventivní programy
  • Nadaci Děti-Kultura-Sport za podporu v projektu Selektivní primární prevence
  • Nadačnímu fondu Albert za podporu projektu Zdravá pětka = Zdravý předškolák
  • Nadaci Vodafone za podporu v projektu Áčko
  • Společnosti PepCom s.r.o. (Pepino) za podporu programů Sex a mezilidské vztahy
  • Domu dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice za aktivní spolupráci
  • Tomáš Goláň daňová kancelář s.r.o.