Specializační studium ŠMP, Zlín (250 hodin - DVPP) 2019

MADIO - ilustrativní fotografie, Specializační studium ŠMP, Zlín

Krátká anotace studia ŠMP ve Zlíně

 • Kurz se zaměřuje na osvojení praktických dovedností, získání teoretických znalostí a zkušeností potřebných pro výkon funkce ŠMP.
 • Vzhledem k našim aktivitám v oblasti specifické primární prevence, poradenství a vzdělávání dospělých nabízíme účastníkům/účastnicím propojení našich kurzů s praxí.
 • Časová dotace studia je celkově 262 hodin, studium bude probíhat od dubna 2019 do června 2021.
 • Jde o kombinovanou formu studia – prezenční forma, e-learning, stáž.
 • Obsah kurzu Specializační studium ŠMP, Zlín naplňuje požadavky vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 c) – standardu DVPP – studium k výkonu specializovaných činností – prevence rizikových forem chování.

 

Teorie propojená s praktickými případy, prostor pro indiv. konzultace konkrétních situací a problémů, se kterými se frekventanti zrovna potýkali.

– Ing. Martina Gregorová, účastnice kurzu

Nejvíce si cením neustálé hledání nových přístupů k práci, které nám lektoři předávali. Velmi lidský a profesionální přístup. Všechna témata se dají velmi dobře uplatnit v praxi.

– Mgr. Simona Václavíková, účastnice kurzu

Studium pro vykonávání mé funkce mě provedlo vším, co bych měla znát. Bylo mi návodem, v čem bych se měla jako ŠMP orientovat. Jinak bych se v tom pouze „plácala“.

– Mgr. Ivana Bezděková, účastnice kurzu

Minimální požadavky pro studium ŠMP a další informace

Specializační studium je určeno pro pedagogické pracovníky (vysokoškolské vzdělání) vykonávající funkci školního metodika prevence (ŠMP) nebo ty, kteří se na výkon této funkce připravují.

 • Místo realizace studia: Zlín, tři pobytové víkendy (mimo Zlín)
 • Kapacita kurzu: max. 20 účastníků / účastnic
 • Rozsah: 250 vyučovacích hodin
 • Vzdělávací semináře: budou převážně probíhat ve dnech pátek/sobota, případně pátek/sobota/neděle
 • Akreditace: MŠMT ČR
 • Termín zahájení studia ŠMP: 17. dubna 2019
 • Cena: 4000 Kč/semestr (platba převodem, za celé studium - čtyři semestry, možnost platbu rozdělit do splátek -  zálohové faktury)

Vždy pátek a sobota, cca 1 x za měsíc. Stáže a e-learning.

Kvítková 3687, Zlín 760 01, 2 patro

Striktně úzká skupina účastníků pro zajištění efektivity kurzu

Akreditace naplňuje požadavky vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 c)

1. certifikovaná organizace ve všech formách prevence v ČR

Záštita akreditované organizace MŠMT ČR, MPSV

Pomáháme najít možnosti a řešení

Reference na naše služby od více než 40 000 klientů

Kurz se zaměřuje na získání teoretických znalostí, osvojení praktických dovedností a zkušeností potřebných pro výkon funkce školního metodika prevence (ŠMP). Pracujte jako kvalifikovaný školní metodik prevence rizikového chování. Účastníci/účastnice Specializačního studia ŠMP, Zlín své vzdělávání po 2 letech zakončí obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení o úspěšném absolvování Specializačního studia ŠMP.

Nejbližší otevřený termín

Už teď se můžete přihlásit do nového běhu metodiků. Začínáme 17. dubna 2019.

Cena 16000.00 CZK