Trénink pro školní psychology

MADIO - ilustrativní fotografie, Trénink pro školní psychology

Trénink pro školní psychology - krátká anotace 

 • Trénink pro školní psychology se zaměřuje kromě získání teoretických znalostí především na trénink praktických dovedností a zkušeností potřebných pro školní psychology při práci se třídou.
 • Účastníci procházejí sebezkušenostním rozvojem, užívají a aplikují aktivity podporující zdravé vztahy ve třídě, mezi kolegy - učiteli, mezi učiteli a ředitelem, mezi rodiči a školou. 
 • Trénink pro školní psychology je zaměřen na práci s preferovanou budoucností. 
 • Časová dotace tréninku je celkově 80 hodin, trénink bude probíhat od říjen 2019 do září 2020.
 • Trénink pro školní psychology je akreditován MŠMT pod názvem Nácvik dovedností pro školního psychologa při práci se třídou pod č. j. MSMT-22433/2017-1-903.

Teorie propojená s praktickými případy, prostor pro indiv. konzultace konkrétních situací a problémů, se kterými se frekventanti zrovna potýkali.

– Ing. Martina Gregorová, účastnice kurzu

Nejvíce si cením neustálé hledání nových přístupů k práci, které nám lektoři předávali. Velmi lidský a profesionální přístup. Všechna témata se dají velmi dobře uplatnit v praxi.

– Mgr. Simona Václavíková, účastnice kurzu

Studium pro vykonávání mé funkce mě provedlo vším, co bych měla znát. Bylo mi návodem, v čem bych se měla jako ŠMP orientovat. Jinak bych se v tom pouze „plácala“.

– Mgr. Ivana Bezděková, účastnice kurzu

Trénink pro školní psychology - další informace účastníkům 

Trénink  pro školní psychology je určen psychologům vykonávajícím tuto roli nebo se na ni připravujícím. 

 • Místo realizace studia: Zlín, tréninkové centrum
 • Kapacita tréninku: max. 20 účastníků / účastnic
 • Rozsah: 80 vyučovacích hodin, předpokládané ukončení v září 2020
 • Vzdělávací semináře: budou převážně probíhat v pracovních dnech, případně víkendový intenzivní výcvik
 • Akreditace: MŠMT ČR
 • Předpokládaný termín zahájení tréninku pro školní psychology: říjen 2019
 • Cena: 12 600 Kč/kurz (platba převodem, za celý kurz - dva semestry, možnost rozdělit do dvou splátek

2 dny / jednou za 2 měsíce

Kvítková 3687, Zlín, tréninkové centrum

Úzká skupina účastníků pro zajištění efektivity kurzu

Akreditováno MŠMT ČR

1. certifikovaná organizace ve všech formách prevence v ČR

Záštita akreditované organizace MŠMT ČR, MPSV

Pomáháme najít možnosti a řešení

Reference na naše služby od více než 40 000 klientů

Cílem tréninku pro školní psychology je připravit vás na výkon své funkce v rámci práce s třídními kolektivy, a to jak preventivní, intervenční i pointervenční. Vzdělávací program je zaměřen na aplikaci pedagogicko – psychologických, sociologických, právních a adiktologických poznatků do skupinové práce s dětmi a mládeží, včetně rizikové.

Cena 12600.00 CZK