DVPP, Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Trénink pro třídní učitele

MADIO - ilustrativní fotografie, Trénink pro třídní učitele
Získejte jistotu a objevte v sobě osobní odvahu věci měnit. Udělejte to sami pro sebe, svůj rozvoj, svůj klid, svou jistotu. Trénink dovedností, konkrétní případy z praxe s reflexí daných případů, odborné vedení a lidský přístup - to vše prolíná tréninkem pro třídní učitele. Otevíráme jej v listopadu 2019 ve Zlíně.

Trénink pro školní psychology

MADIO - ilustrativní fotografie, Trénink pro školní psychology
Udělejte ze sebe psychologa - specialistu na školní prostředí. Díky praktickému tréninku pro školní psychology budete specialisté ve všech specifických školních rolích - psycholog jako průvodce dítěte v obtížných školních situacích, jako spolutvůrce zdravé třídní skupiny, jako týmový hráč pro školního metodika prevence, třídního učitele a ředitele, jako spolutvůrce vztahů rodiče a školy. Odborné vedení a lidský přístup - to vše prolíná tréninkem pro školní psychology. Trénink otevíráme v říjen 2019 ve Zlíně.

Tipy do třídnických hodin

MADIO - Tipy do třídnických hodin, ilustrativní fotografie, ilustrativní fotografie
Nechci, nebudu, nevím proč a možná ti odvážnější řeknou „nevím jak smysluplně“. Nejen tyto reakce slýchá metodik prevence, když se snaží protlačit třídnické hodiny ve své škole. Ono poslední zmiňované tvrzení bývá někdy nejblíže k pravdě. Tipy do třídnických hodin mohou být jednoduchým řešením.

Jak poznat šikanu ve škole

MADIO - Jak poznat šikanu ve škole, Foto: ilustrativní fotografie
Pořád se mluví o šikaně, ale co vlastně šikana je? Jak ji konkrétně ve třídě poznat? Co to šikana je a co šikana není a jak podle toho ve škole jednat, se dozvíte v prakticky zaměřeném a dlouhodobě žádaném interaktivním semináři na stále aktuální téma. Akreditovaný kurz otevíráme 13. 3. 2019.

Nácvik postupu při řešení šikany

MADIO - Nácvik postupu při řešení šikany, Foto: ilustrativní fotografie
Víme, že se ve třídě něco děje, ve vztazích mezi dětmi jsou problémy, ale co s tím? Co se třídou dělat? Jak pracovat v případě šikany ve třídě, jak konkrétně postupovat, jaké kroky podniknout se dozvíte v dvoudenním prakticky zaměřeném semináři. První část proběhne 8. 1. 2019, druhá část 9. 1. 2019 ve Zlíně v prostorách MADIO z.s.

Rozhovor se zákonnými zástupci při řešení šikany

MADIO - Rozhovor se zákonnými zástupci při řešení šikany, ilustrativní fotografie
Praktický nácvik komunikačních dovedností při vedení rozhovorů se zákonnými zástupci při řešení šikany a to jak z pozice zákonného zástupce potenciální oběti, svědka či agresora. Buďte si více jisti při jednáních, kdy cílem je, aby všechny strany spolupracovaly, nikoli soupeřily. Akreditovaný kurz pro vaši sborovnu.

Specializační studium ŠMP, Zlín (250 hodin - DVPP) 2020

MADIO - ilustrativní fotografie, Specializační studium ŠMP, Zlín
Buďte "profíkem" v prevenci. Praktický nácvik, konkrétní případy z praxe, odborné vedení a lidský přístup. Další Specializační studium školních metodiků prevence, které znovu otevíráme v dubnu 2019 ve Zlíně a už teď se do něj můžete přihlásit, má právě tyto přívlastky.

Vedení třídnických hodin

MADIO - Vedení třídnických hodin
Během interaktivního semináře Vedení třídnických hodin dostanete podrobný návod, jak pracovat s dětmi v rámci třídnických hodin, jaká je jejich náplň, základní charakteristiky a možná úskalí při práci v nich. Akreditovaný kurz pro vaši sborovnu, nebo jednotlivce bude v termínu 10. 12. 2018.

Kids' Skills pro školy

MADIO - Kids' Skills pro školy, ilustrativní fotografie
Často se mluví o práci se třídou, třídním kolektivem. Jak já mám s tou mojí ale vlastně pracovat? Mám čekat, až budou problémy, nebo můžu něco dělat už teď? Můžete :-) O tom, jak jde systematicky a efektivně rozvíjet třídní kolektiv se dozvíte v tomto prakticky zaměřeném semináři. Akreditovaný kurz pro vaši sborovnu.

Oceňování při práci se třídou

MADIO - Oceňování při práci se třídou, ilustrativní fotografie
Má se chválit nebo ne? Neuškodím tím dítěti ve třídě? A co tak oceňovat? V rámci interaktivního semináře budeme hledat možnosti, jak pracovat oceňujícím způsobem nejen individuálně, ale ve třídě, jako celku a také celé škole. Jak oceňování výrazně utváří a formuje klima ve třídě se dozvíte v tomto akreditovaném semináři pro vaši sborovnu.

Otevřené supervize pro pedagogické pracovníky

Madio - Otevřené supervize pro pedagogické pracovníky, ilustrativní fotografie
Cílem Otevřených supervizí je vytvoření bezpečného prostoru pro vás pedagogy, ve kterém můžete sdílet a řešit vlastní situace z praxe. Pokud chcete řešit aktuální situaci nebo se chcete jen inspirovat, domluvte si konzultaci v MADIO z.s. ve Zlíně.

Klima třídy

MADIO - klima-tridy, ilustrativní fotografie
Utváří jej všichni žáci ve třídě, jejich skupinky, jednotlivci. A učitelé? Ano vy také. Během interaktivního semináře Klima třídy se budete věnovat jednotlivým vlivům na klima třídy, a tomu jak ho můžete prací se třídou a kolegy prakticky ovlivňovat. Akreditovaný kurz pro vaši sborovnu.

Drogy ve škole

MADIO - Drogy ve škole, Foto: ilustrativní fotografie
Během interaktivního semináře Drogy ve škole se dozvíte, jak pracovat s tématem drogové problematiky na všech třech úrovních prevence. Akreditovaný kurz pro vaši sborovnu.