Kurzy, vzdělávání a tréninky

MADIO - Inspirativní ráno; ilustrativní fotografie

Inspirativní ráno v MADIO: 5 vychytávek v pracovním právu

Vykročte do nového dne s inspirací a dobrou náladou. Inspirativní ráno v tréninkovém centru pro leadery MADIO, tentokrát na téma: 5 vychytávek v pracovním právu. Přijďte se inspirovat již v úterý 14. 5. 2019.

Čti více ...

MADIO - ilustrativní fotografie, Training of Leader Skills - MOTIVATION

Training of Leader Skills - MOTIVATION

V současnosti firmy často řeší nedostatek zaměstnanců a jejich fluktuaci nebo demotivaci. Díky tréninku v oblasti motivace Training of Leader SKills - MOTIVATION rozvinete schopnost motivovat kolegy, zaměstnance, v neposlední řadě i sám sebe. Schopnost motivovat vám pomůže předejít vlastnímu vyhoření, odchodům zaměstnanců.

Čti více ...

MADIO - ilustrativní fotografie, Training of Leader Skills - EMPOWERMENT

Training of Leader Skills - EMPOWERMENT

V mnohých firmách dochází k rozpadu týmu kvůli nízké sebedůvěře. Trénink v oblasti sebedůvěry Training of Leader Skills - EMPOWERMENT vám pomůže věřit vlastním schopnostem, rozvinout pocit síly a kompetentnosti k práci. V této dovednosti budeme podporovat i váš tým. Důvěrou ve vlastní schopnosti a kvality podpoříte přirozeně důvěru v týmu.

Čti více ...

MADIO - ilustrativní fotografie, Training of Leader Skills - DELEGATION

Training of Leader Skills - DELEGATION

Manažeři si často stěžují, že všechno dělají sami, nemají na nic čas. Zodpovědnost leží jenom na nich. Díky Training of Leader Skills – DELEGATION se naučíte důvěřovat týmu i jednotlivci. Dokážete tak předat zodpovědnost druhým a posílíte tím jejich schopnosti a zároveň důvěru ve vás jako leadera.

Čti více ...

MADIO - ilustrativní fotografie, Training of Leader Skills - NEGOTIATION

Training of Leader Skills - NEGOTIATION

V manažerských pozicích se často stane, že nedochází ke vzájemnému pochopení a porozumění, a to může vyčerpávat. Než dojde k totálnímu vyčerpání či úplnému burn-out efektu, je třeba naléhavě hledat jinou cestu. Training of Leader Skills - NEGOTIATION vám umožní osvojit si a zdokonalit vaše jednání (negotiation) v pozici leadera.

Čti více ...

Mindfulness - trénink bdělé pozornosti

MADIO - Mindfulness; Ilustrativní foto
Stres, zahlcení informacemi, neustálé vnitřní napětí? Zpracováváme, plánujeme, rozhodujeme a hlava se nám "zastaví" jen ve spánku? Důsledkem tohoto žijeme představami, které oscilují mezi minulostí a budoucností. Nevnímáme proto tak dobře přítomné dění kolem nás, často nerozumíme tomu, co se děje v nás, a život necháváme tak nějak utíkat mezi prsty. Trénink Mindfulness - trénink bdělé pozornosti může všechno změnit. Aktuálně otevřený nový termín - od 8. listopadu 2018, vždy ve čtvrtek ráno.

Trénink pro třídní učitele

MADIO - ilustrativní fotografie, Trénink pro třídní učitele
Získejte jistotu a objevte v sobě osobní odvahu věci měnit. Udělejte to sami pro sebe, svůj rozvoj, svůj klid, svou jistotu. Trénink dovedností, konkrétní případy z praxe s reflexí daných případů, odborné vedení a lidský přístup - to vše prolíná tréninkem pro třídní učitele. Otevíráme jej v listopadu 2019 ve Zlíně.

Trénink pro školní psychology

MADIO - ilustrativní fotografie, Trénink pro školní psychology
Udělejte ze sebe psychologa - specialistu na školní prostředí. Díky praktickému tréninku pro školní psychology budete specialisté ve všech specifických školních rolích - psycholog jako průvodce dítěte v obtížných školních situacích, jako spolutvůrce zdravé třídní skupiny, jako týmový hráč pro školního metodika prevence, třídního učitele a ředitele, jako spolutvůrce vztahů rodiče a školy. Odborné vedení a lidský přístup - to vše prolíná tréninkem pro školní psychology. Trénink otevíráme v říjen 2019 ve Zlíně.

Tipy do třídnických hodin

MADIO - Tipy do třídnických hodin, ilustrativní fotografie, ilustrativní fotografie
Nechci, nebudu, nevím proč a možná ti odvážnější řeknou „nevím jak smysluplně“. Nejen tyto reakce slýchá metodik prevence, když se snaží protlačit třídnické hodiny ve své škole. Ono poslední zmiňované tvrzení bývá někdy nejblíže k pravdě. Tipy do třídnických hodin mohou být jednoduchým řešením.

Specializační studium ŠMP, Zlín (250 hodin - DVPP) 2019

MADIO - ilustrativní fotografie, Specializační studium ŠMP, Zlín
Buďte "profíkem" v prevenci. Praktický nácvik, konkrétní případy z praxe, odborné vedení a lidský přístup. Další Specializační studium školních metodiků prevence, které znovu otevíráme v dubnu 2019 ve Zlíně a už teď se do něj můžete přihlásit, má právě tyto přívlastky.

Delegování

MADIO-Jednání; ilustrativní
Opakované klepání na dveře kanceláře s až podivně podobnými dotazy, velké časové vytížení a při tom spousta lidí v týmu, nekonečné dotazy k již zadaným a vysvětleným úkolům. Je vám tato situace známá? Seminář Delegování je začátkem na cestě k rozvázání si rukou a vědomému managementu. Začíná už 26. 2. 2019.

Marketing ve školském prostředí

MADIO - Marketing ve školském prostředí:
Cílem setkání na téma Marketing ve školském prostředí je ukázat vám praktické možnosti, jak nejvhodněji využít marketingových kanálů pro propagaci školy. Prakticky - jak objevit marketingové příležitosti s omezeným rozpočtem. Současně reflektujeme specifika školského prostředí a cíle takového marketingu. Můžete se účastnit již 26. 3. 2019 v 9:00 ve Zlíně v prostorách MADIO z.s.

Jednání se zaměstnancem

MADIO - Jednání se zaměstnancem; Ilustrativní foto
Tým pracovníků, kterým rozumíte a kteří rozumí vám. Tým lidí, kteří pracují s vámi, a ne proti vám. Tým kolegů pracujících zodpovědně na svých úkolech. Sen? Ne, je to jedna z vašich cest. Jako vedoucí pracovník máte ve svých rukou možnost na takovou cestu vyjít. Začít vám pomůže seminář Jednání se zaměstnancem už 23. 4. 2019.

9 věcí, které dělají psychicky silní lidé

MADIO - Videokurz 9 věcí, které dělají psychicky silní lidé
Chci stát na svých nohou, rozhodovat se a nemít z toho špatný pocit. Být svá za všech okolností. Získat nadhled nad stávající životní situaci vám pomůže najít tento videokurz 9 věcí, které dělají psychicky silní lidé.

Manažerský trénink pro ředitele škol I.

MADIO - Manažerský trénink pro ředitele škol I., ilustrativní obrázek
Cílem Manažerského tréninku pro ředitele škol je nalezení dalších praktických možností, jak dělat svou práci dobře, a to tak, aby vás bavila. Vyžádaného opakování tohoto úspěšného tréninku se můžete účastnit již 19. 2. 2018 v 9:00 ve Zlíně v prostorách MADIO z.s.

Kids' Skills pro školy

MADIO - Kids' Skills pro školy, ilustrativní fotografie
Často se mluví o práci se třídou, třídním kolektivem. Jak já mám s tou mojí ale vlastně pracovat? Mám čekat, až budou problémy, nebo můžu něco dělat už teď? Můžete :-) O tom, jak jde systematicky a efektivně rozvíjet třídní kolektiv se dozvíte v tomto prakticky zaměřeném semináři. Akreditovaný kurz pro vaši sborovnu.

Mastermind skupina Delegování, Zlín

MADIO - Mastermind skupina, ilustrativní obrázek
Maximálně osmičlenná skupina podnikatelů / top managerů se setká 11. 12. 2018 za účelem vzájemného růstu. Učíme se vzájemně ze svých chyb a zkušeností v oblasti delegování. Všímáme si svých silných stránek. Společně rosteme a podporujeme se. Mastermind skupina probíhá nejčastěji v prostorách MADIO z.s. ve městě Zlín, v daný termín také.