Aktuálně otevřené kurzy, vzdělávání a nástroje

MADIO - ilustrativní fotografie, Training of Leader Skills - MOTIVATION

Training of Leader Skills - MOTIVATION

V současnosti firmy často řeší nedostatek zaměstnanců a jejich fluktuaci nebo demotivaci. Díky tréninku v oblasti motivace Training of Leader SKills - MOTIVATION rozvinete schopnost motivovat kolegy, zaměstnance, v neposlední řadě i sám sebe. Schopnost motivovat vám pomůže předejít vlastnímu vyhoření, odchodům zaměstnanců.

Čti více ...

MADIO - ilustrativní fotografie, Training of Leader Skills - EMPOWERMENT

Training of Leader Skills - EMPOWERMENT

V mnohých firmách dochází k rozpadu týmu kvůli nízké sebedůvěře. Trénink v oblasti sebedůvěry Training of Leader Skills - EMPOWERMENT vám pomůže věřit vlastním schopnostem, rozvinout pocit síly a kompetentnosti k práci. V této dovednosti budeme podporovat i váš tým. Důvěrou ve vlastní schopnosti a kvality podpoříte přirozeně důvěru v týmu.

Čti více ...

MADIO - ilustrativní fotografie, Training of Leader Skills - DELEGATION

Training of Leader Skills - DELEGATION

Manažeři si často stěžují, že všechno dělají sami, nemají na nic čas. Zodpovědnost leží jenom na nich. Díky Training of Leader Skills – DELEGATION se naučíte důvěřovat týmu i jednotlivci. Dokážete tak předat zodpovědnost druhým a posílíte tím jejich schopnosti a zároveň důvěru ve vás jako leadera.

Čti více ...

MADIO - ilustrativní fotografie, Training of Leader Skills - NEGOTIATION

Training of Leader Skills - NEGOTIATION

V manažerských pozicích se často stane, že nedochází ke vzájemnému pochopení a porozumění, a to může vyčerpávat. Než dojde k totálnímu vyčerpání či úplnému burn-out efektu, je třeba naléhavě hledat jinou cestu. Training of Leader Skills - NEGOTIATION vám umožní osvojit si a zdokonalit vaše jednání (negotiation) v pozici leadera.

Čti více ...

Manažerský trénink pro ředitele škol I.

MADIO - Manažerský trénink pro ředitele škol I., ilustrativní obrázek
Cílem Manažerského tréninku pro ředitele škol je nalezení dalších praktických možností, jak dělat svou práci dobře, a to tak, aby vás bavila. Vyžádaného opakování tohoto úspěšného tréninku se můžete účastnit již 1. 2. 2018 v 9:00 ve Zlíně v prostorách MADIO z.s.

Mastermind skupina Delegování, Zlín

MADIO - Mastermind skupina, ilustrativní obrázek
Maximálně osmičlenná skupina podnikatelů / top managerů se setká 15. 2. 2018 za účelem vzájemného růstu. Učíme se vzájemně ze svých chyb a zkušeností v oblasti delegování. Všímáme si svých silných stránek. Společně rosteme a podporujeme se. Mastermind skupina probíhá nejčastěji v prostorách MADIO z.s. ve městě Zlín, v daný termín také.

Delegování

MADIO-Jednání; ilustrativní
Opakované klepání na dveře kanceláře s až podivně podobnými dotazy, velké časové vytížení a při tom spousta lidí v týmu, nekonečné dotazy k již zadaným a vysvětleným úkolům. Je vám tato situace známá? Seminář Delegování je začátkem na cestě k rozvázání si rukou a vědomému managementu. Začíná už 14. 3. 2018.

Marketing ve školském prostředí

MADIO - Marketing ve školském prostředí:
Cílem setkání na téma Marketing ve školském prostředí je ukázat vám praktické možnosti, jak nejvhodněji využít marketingových kanálů pro propagaci školy. Prakticky - jak objevit marketingové příležitosti s omezeným rozpočtem. Současně reflektujeme specifika školského prostředí a cíle takového marketingu. Můžete se účastnit již 27. 3. 2018 v 9:00 ve Zlíně v prostorách MADIO z.s.

9 věcí, které dělají psychicky silní lidé

MADIO - Videokurz 9 věcí, které dělají psychicky silní lidé
Chci stát na svých nohou, rozhodovat se a nemít z toho špatný pocit. Být svá za všech okolností. Získat nadhled nad stávající životní situaci vám pomůže najít tento videokurz 9 věcí, které dělají psychicky silní lidé.

Tipy do třídnických hodin

MADIO - Tipy do třídnických hodin, ilustrativní fotografie, ilustrativní fotografie
Nechci, nebudu, nevím proč a možná ti odvážnější řeknou „nevím jak smysluplně“. Nejen tyto reakce slýchá metodik prevence, když se snaží protlačit třídnické hodiny ve své škole. Ono poslední zmiňované tvrzení bývá někdy nejblíže k pravdě. Tipy do třídnických hodin mohou být jednoduchým řešením.

Jednání se zaměstnancem

MADIO - Jednání se zaměstnancem; Ilustrativní foto
Tým pracovníků, kterým rozumíte a kteří rozumí vám. Tým lidí, kteří pracují s vámi, a ne proti vám. Tým kolegů pracujících zodpovědně na svých úkolech. Sen? Ne, je to jedna z vašich cest. Jako vedoucí pracovník máte ve svých rukou možnost na takovou cestu vyjít. Začít vám pomůže seminář Jednání se zaměstnancem už 26. 4. 2018.

Kids' Skills pro školy

MADIO - Kids' Skills pro školy, ilustrativní fotografie
Často se mluví o práci se třídou, třídním kolektivem. Jak já mám s tou mojí ale vlastně pracovat? Mám čekat, až budou problémy, nebo můžu něco dělat už teď? Můžete :-) O tom, jak jde systematicky a efektivně rozvíjet třídní kolektiv se dozvíte v tomto prakticky zaměřeném semináři. Akreditovaný kurz pro vaši sborovnu.

Specializační studium ŠMP, Zlín (250 hodin - DVPP) 2018

Madio - ilustrativní fotografie, Specializační studium ŠMP, Zlín
Buďte "profíkem" v prevenci. Praktický nácvik, konkrétní případy z praxe, odborné vedení a lidský přístup. Další Specializační studium školních metodiků prevence, které předpokládáme otevřít v dubnu 2018 ve Zlíně, má právě tyto přívlastky.