Koncept a smysl
  - Tipy do třídnických hodin

Pro třídního učitele je Tipovník velkou inspirací a impulzem, jak se třídou systematicky pracovat. Jaké metody, formy a aktivity používat - jak je realizovat, reflektovat a také hlavně na co si dávat pozor.

– Mgr. Klára Zicháčková, učitelka

Díky Vašim námětům má třídnická hodina jistý řád a návaznost, žáci se na hodinu těší, protože probíhá zcela jinak než běžná vyučovací hodina.

– Mgr. Petra Dlouhá, učitelka

Tipy do třídnických hodin mě zaujaly svojí návazností a komplexností (detailní postup, čas,pomůcky...).

– Mgr. Eva Obešlová, učitelka

Tipy do třídnických hodin jsou moc fajn, je to právě to, co nám doteď chybělo: konkrétní aktivity, pracovní listy aj.

– Mgr. Bohumíra Janíčková, třídní učitelka
Madio - Tipy do třídnických hodin, ilustrativní fotografie

Co jsou Tipy do třídnických hodin

Každých 14 dní tipy do třídnické hodiny

Konkrétní podklady pro vedení třídnické hodiny

Koncept a smysluplnost třídnických hodin

Zjednodušení přípravy třídnické hodiny

Praktický nástroj pro vykazování třídnických hodin

Snížení náročnosti práce ŠMP a třídního učitele