Marketing ve školském prostředí

MADIO - Marketing ve školském prostředí:

Krátká anotace, Marketing ve školském prostředí:

  • Možnosti a cíle propagace školy
  • Internetový marketing (SEO, PPC,WOM...)
  • Public relations
  • Zapojení pracovníků (nejen učitelů) do marketingu
  • Marketingové kanály (možnosti) školy
  • Marketingový plán školy

Setkání je určeno zejména pro ty, kteří chtějí najít a prakticky využívat možnosti marketingu ve své škole. Neznalost marketingu, není bariérou pro účast.

Nejvíce si cením poznání nových aktivit, nové informace, poznatky. Školení pro mne bylo přínosné nejen po profesní stránce, ale i mezilidské.

– Radka Stejskalová (reference na kurzy MADIO z.s.)

Nejvíce si cením praktických nápadů do hodin. Paní lektorka byla velice příjemný, optimistický člověk, oceňuji její vřelý, milý přístup.

– Veronika Odvárková (reference na kurzy MADIO z.s.)

Opět další dobrá zkušenost s Madio. Cením si dobré koncepce semináře, kde byla propojena teorie s praxí.

– Mgr. Jiří Dohnal, učitel (reference na kurzy MADIO z.s.)

Byl to jeden z nejlepších seminářů. Je jasně zřetelná odbornost lektorky. Oceňuji její nenucený přístup i motivaci.

– Mgr. Klára Cmajdálková, DiS. (reference na kurzy MADIO z.s.)

Informace byly dobře prezentovány a vysvětleny. Zajímavé informace pro osobní poznání. Oceňuji výměnu praktických zkušeností.

– Mgr. Věra Kundratová, ředitelka (reference na kurzy MADIO z.s.)

Líbilo se mi, že školení probíhalo v malé skupině a byl vždy prostor pro dotazy i jejich zodpovězení. Cením si konkrétních rad, způsobů práce s kolektivem a možnosti vyzkoušet si aktivity.

– Mgr. Adamcová Alena, učitelka (reference na kurzy MADIO z.s.)

Od 9:00 do 15:30 ve školící místnosti MADIO z.s.

Kvítková 3687, Zlín 760 01, 2 patro

Pouze pro úzkou skupinu účastníků pro efektivitu kurzu

Interaktivní a praktické setkání

Záštita akreditované organizace MŠMT ČR, MPSV

1. certifikovaná organizace ve všech formách prevence v ČR

Pomáháme najít možnosti a řešení

Reference na naše služby od více než 40 000 klientů

Při této příležitosti budete mít možnost najít praktické možnosti, jak zviditelnit vaši školu, ukázat její přednosti, a to všechno s ohledem na případné nízké finanční možnosti školy. Nejde o akreditovaný kurz, ale o praktický nácvik - obsah bude výrazně postaven na vašich konkrétních příkladech. Počet účastníků je striktně omezen, proto neváhejte s objednávkou. Seminář začíná již 26. 3. 2019.

Cena 1700.00 CZK