Září: 80 000 Kč na prevenci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vypsalo nový a mimořádný projekt Bezpečné klima v českých školách, kde si škola může získat až 80 000 Kč. Najdete zde několik základních doporučení a rad, jak o projekt zažádat a na co v něm můžete čerpat finance.

MADIO - Září: 80 000 Kč na prevenci

Na co mohu žádat, konkrétně

Vyberte některé z následujících akreditovaných kurzů, nebo dalších služeb, u kterých předpokládáme soulad s metodikou a tedy úspěšnost. Kurzy a služby jsme dohromady sestavili tak, aby dávaly jako celek smysl a vzájemně se doplňovaly.

Vedení třídnických hodin (DVPP)
Klima třídy (DVPP)
Supervize (podpůrná setkání)
Kids' skills pro školy (DVPP)
Šikana a co s ní ve třídě? (DVPP)
Šikana - Praktická práce s kazuistikami. (DVPP)
Nácvik postupu při řešení šikany - 1. a 2. část (DVPP)
Jak poznat šikanu ve škole (DVPP)
Rozhovor se zákonnými zástupci při řešení šikany (DVPP)

Jednotlivé otevřené kurzy můžete objednávat i pro celé sborovny, což vzhledem k povaze projektu doporučujeme. Kurzy a záměr projektu s vámi rádi a zdarma prokonzultujeme. Stačí vyplnit formulář a ozveme se vám zpět.

Konzultace ke službám a projektu

Prosím sečtěte 8 a 1.
 

Z metodiky

Cílem dotačního programu je podpora aktivit škol a školských zařízení, které svou činností přispívají k nastolení a rozvoji bezpečného klimatu v českých školách, a to zejména prostřednictvím následujících aktivit:

  1. Práce s pedagogickými sbory, skupinové supervize v oblasti bezpečného klimatu ve školách,
  2. podpora prohlubování odborných znalostí a praktických dovedností při práci s tématem bezpečné klima ve školách, zejména podpora supervizí a kazuistických seminářů,
  3. vzdělávání a metodická podpora pedagogů pro práci s třídnickými hodinami ve školách,
  4. vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků, v oblasti bezpečného klimatu
    ve školách,
  5. vzdělávání školních metodiků prevence v oblasti bezpečného klimatu ve školách*,
  6. vzdělávání metodiků prevence v pedagogicko-psychologických poradnách v oblasti bezpečného klimatu ve školách,
  7. vzdělávání ředitelů a jiných vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v oblasti bezpečného klimatu ve školách.

* Do projektu však není možné zařadit Specializační studium ŠMP.

Dotace pro školy a školská zařízení

Dotace je poskytována pro mateřské, základní, střední školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele nebo právní formu. Minimálně můžete žádat o dvacet a maximálně o 80 000 Kč. Výhodou tohoto projektu je, že máte možnost získat až 100 % potřebných financí, bez spoluúčasti a současně pak celou částku využít na nákup služeb. Krom nabídky výše si můžete projít aktuálně vypsané kurzy a sestavit si služby do projektu na míru. Mějte však na mysli, že vždy musí odpovídat podmínkám metodiky projektu, chcete-li je do něj zařadit.

Dejme si vědět

Jestli budete pro tento projekt využívat služeb naší certifikované a akreditované organizace MADIO z.s., bude ideální, když se kontaktujeme. Můžeme Vám přispět radou jak projekt psát, na co nezapomenout, prostě předat něco z našeho know-how z psaní projektů. Termín odevzdání je jen do 30. 9. 2016!

Další služby, které by se vám mohly hodit

Mimo služby, které jsou vhodné v tomto projektu, můžete využít i další možnosti, jak svou školu posunout v oblasti prevence (nejen) zase o krok dál. Rádi s vámi budeme u toho.

Tipy do třídnických hodin
Specializační studium ŠMP, 2017
Rozvoj kolektivů (program všeobecné prevence)
Řešení šikany (program selektivní prevence)
Manažerský trénink ředitelů škol

 

Celou metodiku k projektu Bezpečné klima v českých školách, která obsahuje všechny povinnosti a pravidla pro žadatele najde zde (aktuální k 7.9.2016). Těšíme se na spolupráci.

Text na této stránce je pouze informace o možnosti žádat o dotaci MŠMT ČR a volný výklad metodiky k projektu Bezpečné klima v českých školách. Přesné podmínky a povinnosti jsou uvedeny v metodice na niž odkazujeme v předchozím odstavci.

 

Zdroj: Metodika dotačního programu Bezpečné klima v českých školách. In: MŠMT ČR [online]. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 [cit. 2016-09-07]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/uploads/metodika_bezpecne_klima_v_ceskych_skolach.doc

Jdi zpět