Dotace MŠMT a Madio

Jediná organizace s celokrajskou působností, která prošla bez ztráty bodu certifikačním procesem, omezí v tomto roce díky nedomyšlenému rozdělení přidělené dotace všechny služby směřující k dětem. Samotný Zlínský kraj ve svých plánech řadí Madio z.s. mezi nejvýznamnější organizace působící v prevenci šikany, drog a dalších ve školách.

Madio - Děti preventivního programu, Foto: Madio
Madio - Děti preventivního programu, Foto: Madio

Data, čísla, sumarizace

  • Nezisková organizace Madio na MŠMT ČR žádala o příspěvek na dva projekty - Preventivní programy I. a Preventivní programy II.
  • Dofinancování projektů Madio v roce 2012 činilo: 178 364 Kč (dotace 61 % rozpočtu), v roce 2014 dle rozhodnutí MŠMT to má být 665 419 Kč (téměř čtyřikrát tolik, dotace 30 % rozpočtu).
  • Pro rok 2014 je navržena dotace na jeden projekt 150 000 Kč, a na druhý 149 900 Kč, což je zhruba 30 % z celkového rozpočtu projektů - procentuálně poloviční, oproti minulosti – od roku 2012 se však zdvojnásobilo množství projektů Madio a tím i rozpočet, rostla i kvalita a množství nabízených služeb - v souladu s Krajským plánem prevence
  • Zajištění 70 % rozpočtu projektů – chybějících 665 419 Kč z jiných zdrojů - je pro neziskovou organizaci s krajskou působností a s hlavní činností Madio, téměř nemožné, další náklady pak organizaci plynou i mimo projekty
  • Obě dotace nelze sloučit, každý projekt je nutno naplňovat zvlášť
  • Projekty jsou od MŠMT „předschváleny“ na roky 2013 - 2018
  • Pro nereálnost zajištění zdrojů financování bohužel nemůže Madio nadále certifikovanou službu realizovat
  • Jen za minulý rok prošlo programy Madia 4375 dětí, a to celkem třikrát (návazná práce se třídou)

Jdi zpět