Jak na další šablony a proč mají supervize mezi pedagogy nedůvěru?

MŠMT v nové výzvě 02_18_063 znovu cílí na osobnostně sociální rozvoj učitelů a také ostatních, kdo se nějakým způsobem podílí na rozvoji dětí, tedy tentokrát i ZUŠ a střediska volného času.  Jakkoliv se nám financování školství může zdát nešikovné, poddimenzované, špatné, nezbývá učitelské obci nic jiného než se znovu operativně chopit příležitosti v podobě této výzvy.

MADIO - Pro dobro věci pár dobře mířených ran, Foto: ilustrativní

Ostatně osobnostně sociální rozvoj je takovým bolavým místem našeho školství. A v podobě aktivit ve Výzvách (to, čemu říkáme šablony) můžeme toto bolestivé místo poměrně úspěšně léčit.

Šablony jako nástroj proti ichtylům

Mnozí učitelé zpočátku dostávali kopřivku, sotva se někdo o šablonách jen zmínil. Dnes už si na všudypřítomný školský termín zvykli a naučili se v nich hledat příležitosti pro svůj osobní rozvoj. Každý učitel dnes už pochopil, že vzdělávání směrem k dětem není to jediné, co se od něj očekává. Jsou na něj kladeny nároky především v jeho sebevzdělávání. Ne že by nějak skomírali v matematikách nebo jazycích či jiném, troufám si říct, že v těchto oblastech máme odborníky skvělé, na co se však v profesní přípravě učitele pozapomnělo, je představa současného reálného dítěte a reálné dětské skupiny. A proto tedy teď takový důraz na osobnostní přípravu učitele v této situaci. Vidím v tom obrovskou šanci dát učitelům statut profíků. Ne těch, které některá rodičovská veřejnost bere jako někoho, kdo se chová nepředvídatelně a komu není rozumět.

Šablony a pomoc MADIO v nich

Cílem těch vzdělávacích aktivit MADIO z.s., která míří do školství, je osobnostně-sociální rozvoj, a to jak dětí, tak pedagogů. MADIO z.s. vám tedy může být nápomocné v těch šablonách, které cílí na osobnostně sociální rozvoj pedagogů,  ať už prostřednictvím DVPP či supervize/mentoringu/koučinku. Najdete u nás služby pro všechna školská zařízení, včetně školních klubů, družin, ZUŠ nebo středisek volného času.

KURZY KE STAŽENÍ

Kurzy_financovatelne_z_sablon.pdf

Nebojme se supervize

Je zvláštností, že ve školském prostředí supervize získávají své místo na slunci až teď. Také je to provázeno „porodními“ bolestmi. Pedagogové mají pocit, že „je zase někdo bude poučovat“, že „nemají čas se vykecávat“, „to nás zas bude někdo hodnotit, kontrolovat“. Prostě spousta nedorozumění. Supervize je poměrně důležitou součástí osobního růstu. Není přítomna jen v pomáhajících profesích, využívají ji i ve firemním prostředí. Má to být bezpečná, laskavá a obohacující zkušenost. Klade to ovšem vysoké osobnostní nároky na supervizory. V MADIO víme, o čem mluvíme a vysoké nároky vztahujeme především na sebe. S tím, jaký je stav ve vládě, a tedy i na ministerstvech, vyvstávají otázky, jestli MŠMT dokáže zajistit garanci kvality supervizorů. Supervize by totiž měla klapnout na první dobrou. Šancí není příliš mnoho. Obracejme se proto na organizace, které za sebou mají odbornou a letitou zkušenost. Ptejme se, dívejme se kolem sebe, hledejme kvalitu. Může nám to přinést lepší vnímání a reflektování vlastní práce, vztahů, nacházení nových řešení, uvolnění tvořivého myšlení, nové perspektivy v profesi, vyšší uspokojení z práce, efektivitu. To všechno pedagogové potřebují jako sůl.  Supervize je totiž novým modelem učení. Zejména toho osobnostního. Z toho pak těží také děti a rodiče.

 

Zaujal Vás článek? Za sdílení děkujeme :)

Jdi zpět