MADIO u Napětí, které spojuje

V impozantním areálu bývalého ostravského Dolu Hlubina se v květnu 2018 sešli na 4. mezinárodním kolaborativním a dialogickém sympoziu ti, již v napětí hledají příležitosti a cesty ke vzájemnému porozumění či rozšíření svých „horizontů“, aniž by byl ten jejich vytlačován či vytlačoval někoho jiného.  MADIO bylo u toho.

MADIO - MADIO u Napětí, které spojuje, Foto: ilustrativní

Žijeme v rozděleném světě, vytváříme komunity a sociální bubliny, které nás vzdalují od ostatních. Uzavíráme se mezi svými. Dialog „face to face“ se stává nedostatkovým zbožím. Sympozium Horizonty 2018 hledalo prostor pro spojitosti v nespojitém, společné v rozdílném, soudržné v konfliktním. Hlavní důraz byl kladen na témata duševního zdraví, rasismu / xenofobie, partnerských vztahů a vzdělávání. Sympozium bylo určeno zájemcům o uvedená témata z řad odborníků i široké společnosti, ale také facilitátorům, mediátorům, terapeutům, sociálním pracovníkům, komunitním pracovníkům, pedagogům, aktivistům a dalším. Mezi mnoha českými i zahraničními hosty se objevil z oblasti vzdělávání i Loek Schoenmakers, nezávislý specialista na vzdělávání v Nizozemí, Arubě, Surinamu a Belgii. I ten byl hostem právě našeho příspěvku.

 

Čím MADIO spojovalo a spojuje?

 Příspěvek, kterým MADIO dokreslovalo celkové panorama sobotního dne, se týkal krizových situací ve škole, které mohou skýtat příležitosti k osobnostně-sociálnímu rozvoji učitelů, rodičů a dětí ve škole. Na základě konkrétní zkušenosti ze školy, do níž svým partnerským působením MADIO vnáší nové pohledy již několik let, vykreslily Gabriela Šustková a Markéta Frantová proces, který krizí odstartoval a umožnil nastavení takových pravidel, která vedla k propojení celého informativního systému školy, umožňovala včasné zachycení krizí u dítěte, nastavila kontinuální vzdělávání učitelů zejména v osobnostně-sociálních dovednostech, rozvinula systém lidské a profesionální komunikace s rodiči. S rodiči jako partnery školy.

MADIO jako rodinný přítel

Systém služeb v MADIO je nastaven tak, aby škole poskytoval služby v celistvosti. Práce s dětmi je propojena s prací třídního učitele, metodika prevence, školního psychologa, ředitele školy i rodiče. Ve všech těchto důležitých vrcholech mnohoúhelníku dokáže MADIO přispět profesionálním úhlem pohledu. Nevsází na mentoring, nevnucuje své zkušenosti, ale systémem vedení zaměřeným na řešení hledá možnosti jedinečné právě pro danou školu. Zná dokonale její systém, lidi v ní, setkává se se se všemi důležitými hráči, kteří mají vliv právě na vztahy napříč školou. Otevírá úhly pohledu a posouvá celý systém tak, aby dokázal najít své klady a následně z nich čerpal. Poskytuje takové služby a programy, aby vztahy fungovaly nadmíru podpůrně pro příznivé klima v celé škole. V tom se MADIO stává jakýmsi rodinným přítelem celé škole.

Jdi zpět