Pro dobro věci pár dobře mířených ran

I pár dobře mířených ran může pomáhat. V neděli 10. 6. 2018 můžete být u toho vy, kteří holdujete golfovému greenu. Středisko rané péče EDUCO pořádá v tento den v Golf Clubu Lázně Kostelec u Zlína benefiční golfový turnaj Educo Cup. MADIO se stalo partnerem této benefiční akce a poskytlo pro dobro věci hodnotné ceny.

MADIO - Pro dobro věci pár dobře mířených ran, Foto: ilustrativní

Pomáháme najít možnosti a řešení

Jsme si vědomi, kolik úsilí potřebuje vynaložit rodina s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Středisko rané péče EDUCO v tomto úsilí takové rodiny podporuje. Slovo handicap se stalo tím, co propojilo znevýhodnění s golfem. Handicap je pojmem, který figuruje jak ve Středisku rané péče, tak v golfové terminologii. Účastí na benefičním turnaji můžeme změnit obojí a díky MADIO ještě něco navíc.  Hráči mají šanci snížit svůj handicap skvělou hrou, svou účastí a dobrovolným startovným zajistit podporu služeb ve Středisku rané péče EDUCO, protože vybraná částka poputuje na zajištění rané péče pro děti se zdravotním postižením ve Zlínském kraji prostřednictvím činnosti Střediska rané péče EDUCO Zlín z.s. A jak v tom figuruje MADIO? Jako partneři jsme připravili pro účastníky hodnotné ceny, jimiž vítězové mohou rozvíjet sami sebe mimo green.

Snižuj handicap, kam se jen podíváš

Díky partnerským cenám MADIO se mohou vítězové rozvíjet jako leadeři, které v našem pojetí chápeme jako lidi, již vytváří vztahy a tím dosahují svých cílů. Jsou to tedy všichni počínaje dětmi, jež umí být v rámci svého věku zodpovědní za svá rozhodnutí, jsou to jedinci rozhodující o svém životě, jsou to manažeři, kteří umí být dobrými leadery sobě i svému týmu. V tom je umíme rozvíjet, v tom je také touto akcí chceme podpořit. Absolutní vítěz turnaje získá roční členství EXCLUSIVE, díky kterému může odborně konzultovat svá manažerská či životní rozhodnutí, díky otevřeným tréninkům, na něž má zajištěn přednostní vstup, může vybalancovat svůj osobní i profesní život. Může využít naše tréninkové centrum k akcím zvaným Inspirátor a propojit své aktivity s aktivitami ostatních. Kromě toho získá přístupy k rozvojovým videotréninkům či e-learningům. Ostatní umístění v rámci dílčích soutěží získají jako ochutnávku časově omezený poukaz na konzultace Business, které mohou posunout jejich profesionální směřování.

Jdi zpět