O neziskové organizaci MADIO z.s.

MAIDO - Logo

Psal se rok 2008 a na jižním pobřeží Anglie ve městě Brighton vzniká myšlenka pracovat v týmu na rozvoji jiných týmů. Měli jsme na to skvělý recept a chuť jít do toho. Bavilo nás rozvíjet a vzdělávat jednotlivce i týmy. Hned v lednu následujícího roku se tyto představy začaly stávat skutečností. Tehdy Petr, Gabča a Ludmila se pouštějí do akce s názvem MADIO. (Je super, že všichni jsme zde společně stále. Náš recept totiž zkoušíme i na sobě a víme, že funguje.)

Všechno se děje velmi rychle. Prostě jsme jako mávnutím kouzelného proutku „vstoupili do středu“ a z dětského pokojíčku, kde jsme začínali, se přesunujeme na „lepší adresu“, do centra Zlína. Začali jsme rozvíjet nejprve dětské týmy a věnovat se prevenci jejich rizikového chování. Stali jsme se první certifikovanou organizací v České republice (MŠMT ČR) ve všech stupních prevence a hráči v první linii.  Stále jsme akreditovanou vzdělávací institucí.

Záhy jsme zjistili, že rozvoj potřebují i dospělé týmy. Začali jsme se věnovat učitelům a při práci s nimi pochopili, že ředitelé jako manažeři a lídři potřebují také nacházet možnosti a řešení, jak se svým týmem pracovat. Takto získané zkušenosti jsme začali poskytovat i firemním manažerům.  

Nyní jsme organizací, která při práci s týmem umí reagovat na nově vzniklé situace. Jsme sebevědomou organizací utvořenou z odborníků, které práce baví a mají chuť se v ní zdokonalovat a rozvíjet svůj potenciál. Poznatky prověřované na vlastním týmu dokážeme předávat i ostatním. Proměňujeme pracovní i osobní životy mnoha mužů a žen. Jsme právem hrdí na svou značku.


Naše příběhy. My a MADIO

"Jsem rád, že jsme se do toho tenkrát pustili a mohu dnes MADIO hrdě reprezentovat. Pracuji především jako ředitel, věnuji se oblasti managementu, propojuji myšlenky – lidi – činy. Snažím se, aby díky tomu naše společnost rostla a vzkvétala. MADIO je pro mne osobně hlavně místem, kde se mohu v plném rozsahu realizovat, za což jsem nesmírně vděčný. Zároveň pro mne MADIO představuje nepřeberné množství myšlenek a dobrých lidí, bez nichž by pro mne nejspíš neznamenalo vůbec nic."

Petr Štěpáník, ředitel

"Cest, kudy jsme se mohli tehdy vydat, bylo nespočet, ale já jsem velice ráda, že jsme zvolili právě tuto. Vím o sobě, že jsem týmový hráč, a tak mě těší, když můžu spolutvořit s ostatními kolegy, klienty a vůbec všemi, které mám kolem sebe. MADIO pro mne znamená prostor pro vytváření, sdílení a rozvoj po všech stránkách."

Gabriela Šustková, vedoucí Rozvoje a Vzdělávání

"Vážím si MADIA jako platformy pro profesní rozlet svůj, ale také jako rozletovou ranvej pro každou osobu v jakémkoli oboru. Líbí se mi jeho operativnost, lidský a srozumitelný přístup, také ochota hledat a nacházet, odvaha nebát se přijmout nové a nezvyklé, laskavá trpělivost v tom to prosazovat. "

Markéta Frantová, marketing a koncepční tým

"Do MADIO jsem se dostala náhodou, dřív by mne nenapadlo, že bych mohla mít takové štěstí, abych se sem dostala alespoň na pohovor. Mé nízké sebevědomí po mateřské dovolené mi tehdy zvedala má dobrá kamarádka. Tvrdila, že bych zde mohla využít své znalosti, potenciál a odhodlání se stále učit něčemu novému. Argumentovala nejen tím, že by to mělo být přesně pro mne, ale také tím, že tam pracují bezva lidičky, kteří jsou pro svou profesi zapálení a berou ji jako poslání. A měla pravdu."

Marta Majstryszinová, asistentka, provozní a účetní tým

"Navzdory tomu, že jsem se snažila být celý život velice pozitivně laděna, v jednu dobu jsem si začínala myslet, že není možné, aby člověk dělal práci, která ho baví. Nabyla jsem dojmu, že práce je pouze holý prostředek k získání finanční odměny. Omyl! MADIO mě přesvědčilo o opaku, můžete dělat to, co vás skutečně baví, na místě, kde se cítíte příjemně. Můžete být stejně skeptičtí, jako jsem byla kdysi já, můžete nevěřit, že sny o perfektní práci se plní. Přijďte do MADIO a nechte si otevřít oči. Věřte, že to jde, já už teď také věřím."

Tereza Procházková, copywriter a obsahový správce

"MADIO znám poněkud delší dobu, pracují v něm totiž lidé, s kterými se kamarádím již notnou řadu let. Kromě jiného jsme se potkávali také po pracovní stránce a zjistili jsme, že to mezi námi skvěle funguje. Později jsem byl osloven s nabídkou intenzivnější spolupráce, nad kterou jsem neváhal a okamžitě na ni přikývnul. Nyní jsem členem koncepčního týmu, mou prací je vymýšlet projekty, produkty a hledat cesty, jak je přiblížit klientům. Baví mě objevovat nové způsoby, jak na TO, aby vše fungovalo."

Josef Zdražil, projektový manažer

"Chcete-li, tak další příběh člena našeho týmu MADIO z.s., můžete napsat právě Vy.

Přidejte s k nám a dělejte to co Vás baví."


Poslání organizace MADIO z.s.

“Pomáháme najít možnosti a řešení

Podrobněji o naší organizaci

Základním cílem naší organizace je prevence rizikového chování dětí a mládeže ve Zlínském kraji i mimo něj. Provozujeme informační, vzdělávací, teambuildingové, poradenské služby firmámškolám a zájemcům z řad široké veřejnosti.  

MADIO je první certifikovanou organizací ve všech formách prevence v České republice (MŠMT ČR). MADIO je akreditovanou vzdělávací institucí MŠMT a MPSV.

Občanské sdružení Madio bylo schváleno Ministerstvem vnitra dne 13. 1. 2009 na základě schválených stanov. V roce 2012 proběhla změna oficiálního názvu u MV ČR na kratší: Madio o.s.. Následně, od 1. 1. 2014, se transformovalo na spolek a užívá aktuálního názvu MADIO z.s.

Význam slova MADIO

Název "MADIO" vychází z latiny a znamená "vstupovat do středu".

Základní informace o organizaci

Sídlo:

MADIO z.s.
Kvítková 3687
Zlín 760 01

Kontakt:

Statutární zástupce: 790 348 591, stepanik@madio.cz

Fakturační údaje

IČ: 26572702
DIČ: CZ26572702

Bankovní spojení

Číslo účtu: 2900327526

Kód banky: 2010

Registrace

dne 13. 1. 2009 u MV ČR pod č.j. VS/1-1/74183/09-R

dne 1. 1. 2014 vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka L 13724

Výkonný výbor

Bc. Petr Štěpáník (jednatel) 
Ing. Helena Štěpáníková
Mgr. Gabriela Šustková

Stanovy MADIO z.s.

Stanovy ke stažení.