Poradenství, koučování, supervize, terapie - Zlín a celá ČR

Pokud jste v situaci, kdy v některé oblasti vašeho působení v práci či mimo ni chcete něco změnit, zlepšit, posunout…, může být koučink, či supervize jedním z nástrojlů, které můžete využít. Koučink a NetKoučink je zaměřen na dosahování konkrétních cílů a to za pomoci využití všech zdrojů. Supervize také směřuje k vaší podpoře ujištění, nebo korekci svých rozhodnutí. Získejte další vnitřní motivaci a zažívejte spokojenost v práci i mimo ni.

Koučink

Situace, kdy chcete v některé oblasti vašeho působení ve firmě něco změnit, zlepšit, posunout, je koučování jedním z nástrojů, který lze využít. Koučink je zaměřen na dosahování konkrétních cílů, a to za pomoci využití všech zdrojů.

Supervize

Supervize je forma podpory a pomoci pro lidi, kteří pomáhají ostatním lidem. Mohou ji využít pedagogové, sociální pracovníci a další v pomáhajících profesích. Supervize slouží k odbornému rozvoji, pomáhá najít nadhled a možnosti a řešení v situacích, ve kterých se pomáhající pracovník aktuálně nachází.

Terapie a poradenství

MADIO poskytuje individuální i rodinné poradenství a terapie. Jistě znáte situace, ve které potřebujete najít nové možnosti a řešení. Právě v takové chvíli jsme připraveni Vám ony možnosti a řešení pomoci najít.