Blog: Info z prevence

Alkohol: Pátá nejčastější příčina smrti

Podle zprávy OECD, týkající se alkoholu z roku 2015, je škodlivé užívání alkoholu pátou nejčastější příčinou smrti a invalidity na světě. Vyšší úmrtnost a častější invalidita se týká zejména osob v produktivním věku.

Madio - Alkohol: Pátá nejčastější příčina smrti, ilustrativní fotografie, Foto: Madio, 2015
Madio - Alkohol: Pátá nejčastější příčina smrti, Foto: Madio, 2015

Alkohol je příčinou více než 200 nemocí a typů úrazů. Alkohol také souvisí se zhoršenou zaměstnatelností, absencemi v práci, nižší produktivitou práce a nižší mzdou. Pití alkoholu poškozuje nejen toho, kdo alkohol pije, ale také jeho okolí. Jedná se mimo jiné o dopravní nehody, domácí násilí, antisociální jednání a trestnou činnost, pracovní úrazy nebo poškození plodu, jestliže pije matka alkohol těhotenství. Celková výše škod, kterou alkohol působí zemím OECD se středními až vyššími příjmy, činí 1 % hrubého národního produktu.

Počty podnapilých mladistvých v ČR stále rostou

Za zvláště zneklidňující považují autoři zprávy častější pití v tazích u mladých lidí a žen. Zkušenost s alkoholem u 15letých se mezi roky 2002 až 2010 pronikavě zvýšila zvláště v České republice. Čeští dospívající patří ve vztahu k alkoholu k nejohroženějším. Spotřeba alkoholu na jednoho obyvatele je v Česku vysoko nad průměrem zemí OECD.

Uvedené skutečnosti by měly vést vlády jednotlivých zemí, aby přijaly ve vztahu k alkoholu energická opatření. Ta by měla zahrnovat soustavné využívání krátké intervence na úrovni praktických lékařů, zvýšení ceny alkoholických nápojů, zejména těch nejlevnějších, a omezení reklamy alkoholu.

Podle odborníků OECD by zmíněná opatření přinesla české populaci ročně navíc 23 až 29 tisíc let života a prospěla by i české ekonomice.

Madio poskytuje certifikované programy primární prevence, které zahrnují i problematiku závislosti na návykových látkách a alkoholu. Nepodceňujte prevenci!

Zdroj: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc., PhDr. Ladislav Csémy

Stavte se k nám na kávu

Zajímá vás možnost členství? Připravíme výbornou kávu, určitě vám bude chutnat. Chvíle bez starostí a v klidu se v každodenním pracovním shonu bude jistě hodit. Pobavíme se například o možnostech, jak o takové chvíle nepřicházet a zároveň neztrácet vliv na výsledky ve firmě. Těšíme se na vás ve Zlíně v tréninkovém centru pro leadery MADIO.

Nechejte na sebe kontakt a domluvíme se, kdy na vás budeme čekat.

Jak se díváme na svět

O MADIU
Vize MADIO
Tým
Kariéra

Kontakt

MADIO z.s.

Kvítková 3687
Zlín 760 01

Tel. +420 790 419 941, +420 577 775 522

E-mail: asistent@madio.cz