Blog: Info z prevence

3,3 miliónů úmrtí na alkohol ročně

Podle Dr. Margaret Chan, generální ředitelky Světové zdravotnické organizace se alkohol podstatným způsobem podílí na zdravotních a sociálních problémech (Chan, 2013).

Madio - Co říkají oficiální materiály Světové zdravotnické organizace o alkoholu, ilustrativní fotografie
Madio - 3,3 milionu úmrtí na alkohol ročně, Foto: Ray Nata, 2008

Rizika spojená s alkoholem

Oficiální materiály Světové zdravotnické organizace (WHO, 2014) uvádějí, že alkohol způsobil v roce 2012 celosvětově 5,9 % procent úmrtí, tj. kolem 3,3 miliónů úmrtí ročně. V Evropském regionu je podíl alkoholu na celkové úmrtnosti dokonce 13,3 % (ve střední a východní Evropě je to ještě více než v západní Evropě). K tomuto závěru dospěli autoři i po odečtení možných pozitivních účinků, alkoholu, které někteří odborníci zpochybňují (Fillmore a spol., 2006). Alkohol se podílí na vzniku více než 200 různých chorob. Úmrtnost působená alkoholem souvisí zejména s následujícími příčinami (tab. 1).

Tab. 1. Celosvětová úmrtnost v důsledku pití alkoholu v roce 2012 dle skupin onemocnění (WHO, 2014)

Rakovina 12,5 %

Kardiovaskulární nemoci 33,4 %

Psychiatrická onemocnění 4 %

Gastrointestinální choroby 16,2 %

Infekční nemoci 8 %

Neúmyslná poranění 17,1 %

Úmyslná poranění 8,7 %

Úmrtnost novorozenců 0,1 %

Co doporučují materiály v prevenci škod působených alkoholem

  • Chan (2013) zdůrazňuje význam vysokého zdanění alkoholu. Zdvojnásobení spotřební daně z alkoholu sníží úmrtnost v důsledku pití alkoholu o 35 %, počet dopravních nehod pod vlivem alkoholu o 11 % a výskyt sexuálně přenosných chorob o 6 % (Chan, 2013).
  • Potřebné je také omezovat dostupnost alkoholu, zejména pro děti a dospívající. Omezení hodin prodeje alkoholu v Austrálii vedlo k poklesu nočního násilí o 40 %.
  • Rozhodnutí abstinovat od alkoholu je správné podporovat a respektovat (WHO, 2007). V jiném materiálu Světové zdravotnické organizace se uvádí, že lékař by neměl těm, kdo od alkoholu abstinují, nikdy radit, aby začínali pít alkohol (Anderson 1996).
  • Reklama alkoholických nápojů a sponzorské aktivity alkoholového průmyslu by se měly zakázat nebo striktně omezit zákonem. Zejména by neměla reklama alkoholu působit na děti a dospívající.
  • Důležitá je prevence škod působených alkoholem v dopravě. Nulová tolerance alkoholu při řízení platí v 25 zemích.

Je také třeba věnovat pozornost včasné pomoci lidem, kteří zneužívají alkohol nebo jsou na něm závislí, a jejich rodinám (WHO 2014). To zahrnuje krátkou intervenci prováděnou zdravotníky klinických oborů i specializované služby.

Madio poskytuje certifikované programy primární prevence, které zahrnují i problematiku závislosti na návykových látkách a alkoholu.

Zdroj: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc., PhDr. Ladislav Csémy

Stavte se k nám na kávu

Zajímá vás možnost členství? Připravíme výbornou kávu, určitě vám bude chutnat. Chvíle bez starostí a v klidu se v každodenním pracovním shonu bude jistě hodit. Pobavíme se například o možnostech, jak o takové chvíle nepřicházet a zároveň neztrácet vliv na výsledky ve firmě. Těšíme se na vás ve Zlíně v tréninkovém centru pro leadery MADIO.

Nechejte na sebe kontakt a domluvíme se, kdy na vás budeme čekat.

Jak se díváme na svět

O MADIU
Vize MADIO
Tým
Kariéra

Kontakt

MADIO z.s.

Kvítková 3687
Zlín 760 01

Tel. +420 790 419 941, +420 577 775 522

E-mail: asistent@madio.cz