Blog: Info z prevence

Jak na děti s ADHD

Řádí jako neřízená střela? Vrtí sebou na židli a neví co s rukama? Nebo vypadá jako zasněný andílek? Mnohdy zvládnou všechno dohromady. I takové můžou být příznaky dětí trpících poruchou pozornosti a hyperaktivitou, nebo-li ADHD. Jak s takovými dětmi pracovat?

MADIO - Jak na děti s ADHD, ilustrativní fotografie

Zkratka ADHD znamená v českém překladu syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou. Ať už se tato porucha projevuje nesoustředěností, nepořádkem na stole, zbrklostí či jinými příznaky, je nutné, aby s dítětem s diagnostikovaným syndromem ADHD učitel pracoval tak, aby tyto projevy co nejvíce minimalizoval a umožnil zdravé rozvíjení jedince. A jak toho dosáhnout?

Vytvořte pevný řád

Je to první a nejzákladnější pravidlo pro práci s dětmi s ADHD.  Takový žák potřebuje jasná pravidla. Vaše požadavky by měly být krátké a jasně formulované. Jelikož si takové dítě neumí nastolit řád samo, musíte mu v tom pomoci. Snažte se dodržovat pevnou strukturu hodin, dní (i v maličkostech). Dítě potřebuje jasné vedení a důslednost. Lze toho docílit nejen v naukových předmětech, ale i v těch výchovných. Jasné vedení by mělo dítě pocítit, i když pracujete na jeho osobnostně-sociálním rozvoji, a to v jakékoliv výchově či speciálně vymezené hodině (třídnické nebo osobnostně-sociální).

Připravená třídnická hodina pro vás

Vložte název své školy a váš email pro vstup k připravené hodině.

 

Dbejte na osobní povzbuzení

Každé dítě, a obzvláště s ADHD, má potřebu vyniknout mezi svými spolužáky. Zkuste mu svěřit nějaký menší úkol. Tím mu ukážete, že mu věříte a posílíte jeho sebeúctu, která bývá u těchto dětí zpravidla dosti nízká. Podpoříte tak jeho respekt k sobě samému i k ostatním. Vytvořte systém odměn, který bude pro dítě další motivací.

Střídejte činnosti

Hlavním rysem této poruchy je, že dítě nedokáže udržet pozornost na jednu věc příliš dlouho. Proto je nutné činnosti střídat. Nezařazujte za sebe činnosti stejného druhu, prokládejte je pohybovými aktivitami. Pokud to jde, umožněte dítěti odpočívat pohybem. Tyto děti totiž bývají nevybouřené, protože jsou všude hlídané a usměrňované.

Připomínkujte, ale nekřičte

Pokud je nutné dítě napomenout, udělejte to soukromě, nikoli před třídou. Pokud trestáte, zaměřte se na projevy jeho chování, ne na příčiny, protože ty nedokáže vysvětlit. Nezvyšujte hlas, trestejte v klidu a krátce. Opět buďte důsledná ve všech výchovných postupech. 

Posaďte žáka daleko od okna

Děti s ADHD velmi vnímají všechny rušivé elementy, proto je posaďte dál od okna, kde těch „lákadel“ bude nejméně. Také je praktičtější mít dítě v prvních lavicích, protože potřebuje častěji poradit nebo připomenout, co má dělat.

Možná vás bude ještě zajímat: Tipy do třídnických hodin

Práce s dětmi s ADHD je náročná, únavná a někdy i stresující, zvláště pokud nevidíte určitý posun k lepšímu. Hlavním posláním učitele je pomoci takovému dítěti nejen s výukou, ale především pomoci mu zapadnout do kolektivu svých spolužáků.

Zaujal Vás článek? Za sdílení děkujeme :)

Stavte se k nám na kávu

Zajímá vás možnost členství? Připravíme výbornou kávu, určitě vám bude chutnat. Chvíle bez starostí a v klidu se v každodenním pracovním shonu bude jistě hodit. Pobavíme se například o možnostech, jak o takové chvíle nepřicházet a zároveň neztrácet vliv na výsledky ve firmě. Těšíme se na vás ve Zlíně v tréninkovém centru pro leadery MADIO.

Nechejte na sebe kontakt a domluvíme se, kdy na vás budeme čekat.

Jak se díváme na svět

O MADIU
Vize MADIO
Tým
Kariéra

Kontakt

MADIO z.s.

Kvítková 3687
Zlín 760 01

Tel. +420 790 419 941, +420 577 775 522

E-mail: asistent@madio.cz