Blog: Info z prevence

Jsme s nejlepšími

Kraj ocenil nejlepší programy škol zaměřené na prevenci nežádoucích jevů mezi mládeží. Slavnostní vyhodnocení tzv. minimálních preventivních programů škol a školských zařízení Zlínského kraje zaměřených na prevenci nežádoucích sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží, jakými jsou kriminalita, šikana, užívání drog, kouření či vandalismus, proběhlo včera odpoledne v uherskohradišťské Galerii Reduta. Zástupci sedmnácti nejlépe hodnocených školských institucí převzali ocenění z rukou představitelů Zlínského kraje. Jednalo se již o devátý ročník tohoto oceňování.

Minimální preventivní programy realizují v jednotlivých školách metodici prevence za podpory vedení i celého pedagogického sboru. Ocenění se dočkaly školy, jejichž programy byly nejkoncepčnější, nepropracovanější a nejvíce naplňovaly podstatu prevence, jíž je kvalitní sociální klima ve školách. Za kvalitní sociální klima se považuje takové, které vytváří vstřícné, bezpečné a laskavé prostředí pro žáky i učitele. Ocenění přebrali ředitelé škol, ale bez poděkování nezůstala ani práce učitelů - školních metodiků prevence, kteří jsou společně s kolegy tvůrci tohoto programu.

Sedmnáct nejlepších školských zařízení navrhli k ocenění zaměstnanci Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ve spolupráci s metodiky prevence a pracovníky Krajské pedagogicko - psychologické poradny a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, přičemž hodnotili celkem 255 odevzdaných preventivních programů.

Oceněné školy

 • 1. Základní škola Holešov
 • Základní škola Ratiboř, okres Vsetín
 • Základní škola Vsetín, Trávníky 1217
 • Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Turkmenská
 • Základní škola a Mateřská škola Kněžpole, okres Uherské Hradiště
 • Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420
 • Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072
 • Základní škola Zámoraví, Kroměříž
 • Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž
 • Základní škola a mateřská škola Hřivínův Újezd, okres Zlín
 • Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice
 • Střední škola oděvní a služeb Vizovice
 • Střední škola služeb s.r.o. Uherské Hradiště
 • Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově
 • Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí
 • Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín

 

Cena za mimořádný přínos k prevenci

 • Základní škola Velký Ořechov

Za Občanské sdružení Madio gratulujeme a můžeme konstatovat, že jsme velmi potěšeni energií se kterou školy (a to nejen tyto oceněné) do prevence jdou. Věříme, že se budou stále snažit dělat pro své žáky to nejlepší.

Jsme rádi, že můžeme být u toho.

Stavte se k nám na kávu

Zajímá vás možnost členství? Připravíme výbornou kávu, určitě vám bude chutnat. Chvíle bez starostí a v klidu se v každodenním pracovním shonu bude jistě hodit. Pobavíme se například o možnostech, jak o takové chvíle nepřicházet a zároveň neztrácet vliv na výsledky ve firmě. Těšíme se na vás ve Zlíně v tréninkovém centru pro leadery MADIO.

Nechejte na sebe kontakt a domluvíme se, kdy na vás budeme čekat.

Jak se díváme na svět

O MADIU
Vize MADIO
Tým
Kariéra

Kontakt

MADIO z.s.

Kvítková 3687
Zlín 760 01

Tel. +420 790 419 941, +420 577 775 522

E-mail: asistent@madio.cz