Blog: Info z prevence

Kam to půjde dál?

„Výsledky výzkumu korespondují se skutečnostmi, které denně zjišťujeme v Madiu na školách. V rámci našich preventivních programů, zaměřených na kyberšikanu se zaměřujeme zejména na ochranu osobních údajů a poskytování informací o sobě. Zajímavé je, že hned při prvním setkání, vyplývá z činností, že jsou děti ochotny sdělit velmi osobní údaje“ uvádí Gabriela Šustková. 

Zajímavé výsledky přináší Univerzita Palackého v Olomouci, která uskutečnila dosud největší výzkum rizikového chování českých dětí na internetu. Z dotazníkového šetření, které uskutečnilo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace UP ve spolupráci s partnery Seznam.cz a Google vyplynulo, že 50,90% dětí se setkalo s některým z projevů kyberšikany. Zarážející až téměř alarmující zprávou je, že 63 % českých dětí jsou čím dál více ochotny sdělovat osobní informace (jméno a příjmení) lidem, které znají jen z prostředí internetu, což je o 10% než v roce 2013. 40% dětí by šlo na schůzku s člověkem, kterého zná jen z internetu.

"Další práce Madia je poté zaměřena právě na tyto skutečnosti“ doplnila vedoucí certifikované služby Preventivní programy Madia, Gabriela Šustková.

Jdi zpět

Přidat komentář

Komentář od: ronrogers |

Wow!What a fantastic writing is this.You are sharing the effective details.Thanks a lot for sharing this nice post.I am very happy to read your post.Good luck.Students are always looking for essay writing services and most essay writing services produces well written documents and tips.Customers satisfies by getting delivery on the time.Happy to read your blog.