Blog: Info z prevence

Kam to půjde dál?

„Výsledky výzkumu korespondují se skutečnostmi, které denně zjišťujeme v Madiu na školách. V rámci našich preventivních programů, zaměřených na kyberšikanu se zaměřujeme zejména na ochranu osobních údajů a poskytování informací o sobě. Zajímavé je, že hned při prvním setkání, vyplývá z činností, že jsou děti ochotny sdělit velmi osobní údaje“ uvádí Gabriela Šustková. 

Zajímavé výsledky přináší Univerzita Palackého v Olomouci, která uskutečnila dosud největší výzkum rizikového chování českých dětí na internetu. Z dotazníkového šetření, které uskutečnilo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace UP ve spolupráci s partnery Seznam.cz a Google vyplynulo, že 50,90% dětí se setkalo s některým z projevů kyberšikany. Zarážející až téměř alarmující zprávou je, že 63 % českých dětí jsou čím dál více ochotny sdělovat osobní informace (jméno a příjmení) lidem, které znají jen z prostředí internetu, což je o 10% než v roce 2013. 40% dětí by šlo na schůzku s člověkem, kterého zná jen z internetu.

"Další práce Madia je poté zaměřena právě na tyto skutečnosti“ doplnila vedoucí certifikované služby Preventivní programy Madia, Gabriela Šustková.