Blog: Info z prevence

Konec spekulacím o pozitivním účinku alkoholu

Prestižní odborný časopis Addiction publikoval editorial šesti předních světových epidemiologů. Autoři se ptají, zda se nezřítila nakloněná věž hypotézy o protektivním (ochranném) efektu malých dávek alkoholu u kardiovaskulárních onemocnění.

Madio - Konec spekulacím o pozitivním účinku alkoholu, ilustrativní fotografie
Madio - Konec spekulacím o pozitivním účinku alkoholu, Foto: Madio, 2015

"Chybička" se vloudila

Zmíněný tým doložil, že studie, které zkoumaly protektivní efekt malých dávek, se dopouštěly systémové chyby. Mezi abstinenty totiž zařazovaly osoby, které začaly abstinovat pro zdravotní poškození vyvolaná alkoholem, nebo dokonce střídaly abstinenci s masivním zneužíváním alkoholu.

Kromě toho poukazují na výsledky rozsáhlé multicentrické studie, která protektivní efekt alkoholu jednoznačně popírá. Studie se zabývala rizikem srdečních onemocnění u osob, které z genetických důvodů špatně tolerují alkohol, a proto od něj abstinují nebo ho pijí jen ve velmi omezené míře. Autoři doslova uvádějí, že „snížení spotřeby alkoholu i u lehkých a mírných konzumentů alkoholu prospívá jejich kardiovaskulárnímu zdraví“.

Příznivý efekt tzv. středomořské diety lze snadno přičíst jiným vlivům, než je alkohol. K nim patří např. vyšší konzum zeleniny, vlákniny a rostlinných olejů. Řada novějších výzkumů také zpochybňuje pozitivní vliv malých dávek alkoholu na rizikové faktory srdečních onemocnění. Dále se zdůrazňuje, že alkohol je jednou z hlavních celosvětových příčin předčasných úmrtí. V epidemiologických studiích, týkajících se úmrtnosti v důsledku pití alkoholu, by se s protektivním efektem alkoholu nemělo počítat. Lékař by nikdy neměl pacientům doporučovat pití alkoholu.

I malé dávky představují velké riziko

K tomu lze dodat, že i malé dávky alkoholu představují velké riziko v dopravě i v řadě dalších situací. Jsou zvláště nebezpečné u těhotných žen, dospívajících, lidí s násilnými sklony, u osob se zhoršeným sebeovládáním, u těch, kteří trpí řadou onemocnění včetně návykových, nebo jsou léčeni léky, které vstupují s alkoholem do nebezpečných interakcí. Trvalá abstinence od alkoholu se také doporučuje lidem, jejichž matka nebo otec byli závislí na alkoholu.

Madio poskytuje certifikované programy primární prevence, které zahrnují i problematiku závislosti na návykových látkách a alkoholu.

Zdroj: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc., PhDr. Ladislav Csémy