Blog: Info z prevence

Madio na konferenci PPRCH pro MŠ

V programu vystoupili s praktickými náměty odborníci z občanského sdružení Madio a Jan Svoboda s tematickými bloky Metodika preventivní práce v MŠ a Jak realizovat prevenci v MŠ. Na závěr představila Jarmila Peterková záměry, cíle a vize Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje v oblasti primární prevence.

„Mateřská škola je prvním širším sociálním systémem, do kterého se dítě dostává, před ní to byla většinou jen rodina. Teď je tu kolektiv, paní učitelka (učitel), systém, pravidla, povinnosti. Mnohé děti se s něčím takovým setkávají poprvé. I když dítě, které přichází do MŠ, už není „tabula rasa“, pořád zůstává v rozvoji jeho charakterových znaků hodně volného prostoru ke kvalitnímu pedagogickému působení. Pokud začneme s prevencí v raném období je jisté, že vytvoříme dobrý základ pro prevenci v dalším vzdělávání. A to bylo smyslem a cílem konference,“ zhodnotil přínos akce krajský radní pro oblast školství, mládeže a sportu Petr Navrátil.

"Jsme rádi, že Zlínský kraj přistupuje k prevenci rizikového chování zodpovědně a vnímá její důležitost i v mateřských školách." doplňuje Petr Štěpáník, ředitel Madio o.s.

Zdroj: Jana Vodáková, Zkola.cz