Blog: Info z prevence

Mezinárodní konference Restart

Ve dnech 9. 10. – 10. 10. 2014 se vedoucí Preventivních programů Madio o.s. Gabriela Šustková zúčastnila mezinárodní konference Restart. Konference byla výstupem projektu, který měl podtitul Teorie a praxe léčby závislostí. V rámci programu bylo možné shlédnout několik velmi kvalitních a inspirujících příspěvků od předních českých odborníků v oblasti adiktologie.

Jako např. prof. PhDr. Michal Miovský Ph.D. nebo PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc. Ze zahraničních hostů to byl potom např. příspěvek Aidana Graye s názvem The Enviromental  Enrichment Theory.

„Inspirativní pro mě v rámci tohoto příspěvku byly výzkumy, které se opírají o teorie spojené se zkoumáním mozku, neuroplasticity, epigenetiky  a vlivem prostředí na mozek člověka. Ve velmi zjednodušené formě lze říci, že v čím podnětnějším a bezpečnějším prostředí se člověk pohybuje, tím je jeho mozek více „vyživován“, cítí se spokojenější a má menší sklon k závislostem a dalšímu rizikovému chování, větší potenciál se dále vzdělávat a rozvíjet. Tento příspěvek mě opět utvrdil v tom, že budeme-li pokračovat v našich programech Madio o.s. , zejména potom Rozvoji kolektivů a Řešení šikany, které si kladou za cíl zejména vytvoření bezpečného a podnětného prostředí pro všechny děti, budeme se současně podílet na rozvoji jejich mozkového potenciálu.“ Uvádí Mgr. Gabriela Šustková.

Madio poskytuje certifikované programy primární prevence, které zahrnují kromě prevence návykových látek i problematiku řešení šikany.

Jelikož je o tyto programy velký zájem, věříme, že budou i nadále přispívat zejména dětem, ale také jejich pedagogům k jejich rozvoji.