Blog: Info z prevence

Rodiče, děti a prázdniny

Dle celonárodního výzkumu Národního institutu dětí a mládeže Ministerstva školství vyplývá, že děti, které se věnují sportu a chodí do kroužků, jsou šťastnější než děti, jejichž hlavní náplní volného času je sledování televize, surfování po internetu či hraní her na počítači.

S blížícími se prázdninami přibývá u dětí volného času. Předcházejte tomu, aby se vaše děti nudily či tíhly k pasivní zábavě, jako je právě televize nebo počítač. Časné vstávání k televizi či počítači nebo dlouhodobé ponocování u tohoto druhu zábavy může vést k rostoucí nervozitě a neklidu mezi dětmi. Zvyšující možnost závislosti dětí na moderních technologiích a neschopnost jinak využít svůj volný čas, může navíc směřovat i k jiným formám rizikového chování mezi dětmi, jako je například agrese, vandalismus, popíjení alkoholických nápojů či užívání jiných forem drog.

  • Motivujte své děti ke smysluplněji strávenému volnému času.
  • Snažte se se svými dětmi chodit ven, podněcujte je a umožněte jim se rozvíjet ve svém volném čase.
  • Během prázdnin se pokuste zapojit prarodiče či rodiče jiných dětí. Střídejte se a chtějte s dětmi trávit
    váš  volný čas.

Volný čas, který svým dětem věnujete posílí nejen vaše rodinné vazby, ale může rozvinou i celkové sociální vazby vašich dětí a navíc vám umožní společné zážitky. Jste pro vaše děti nejdůležitější sociální prostředí a váš samotný postoj k formě trávení volného času má na vaše děti podstatný vliv.

  • Veďte děti k různým zájmovým kroužkům, které jim umožní něco aktivně prožívat a tvořit.
  • Preferujte u svých dětí pohybové aktivity, na které mají alespoň částečný talent. Vnitřní motivace dítěte je spojena s pocity úspěchu a radosti z dané aktivity.

Častým sledováním televize či hraním na počítači se snižuje možnost navazování běžných sociálních vztahů. Ve společnosti pak vaše dítě může být nejisté a netrpělivé, postrádá vytrvalost a u některých může dojít ke snížené schopnosti koncentrace.

  • Omezte čas, který vaše děti mohou trávit na počítači či u televize.
  • Stanovte limity, kdy může dítě hrát a kdy ne.
  • Povídejte si o tom, co vaše děti dělají na počítači. Můžete tak zabránit hraní agresivních her a pomoci dětem rozlišit co je fikce a co opravdová realita.

Počítač i televize vytvářejí u dětí závislost, obdobně jako cigarety, marihuana a jiné návykové látky. Vzhledem k tomu, že velké množství dětí nemá „smysluplně“ nabitý denní program, se děti často uchylují k „pochybným“ skupinám vrstevníků i starších kamarádů, kde k užívání těchto látek často dochází.

Umožněte svým dětem, aby žili zdravým životem. Zajímejte se o jejich volný čas.

Jdi zpět

Přidat komentář

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Info