Blog: Info z prevence

Snoezelen nejen pro postižené

Děti s handicapem jsou často kvůli své diagnóze upoutány celý den na vozíku, trpí epileptickými záchvaty, stavy agrese. Po odeznění záchvatu se děti však potřebují někde zklidnit. A právě k tomu, a nejen k tomu, je určena místnost Snoezelen.

Madio - Snoezelen nejen pro postižené, ilustrativní fotografie
Madio - "Snoezelen room", Foto: Wikipedie, 2014

Snoezelenem se myslí speciální relaxační multismyslová místnost, která poskytuje širokou škálu využití, a to jako náplň volného času i jako prostředek k uvolnění.

„Pod Snoezelenem se rozumí vyvolání pohody ve vyhovujícím prostředí vytvořeném prostřednictvím řízených multisenzorických podnětů.“ (Mertens, 2004)

Klidná hudba i tlumené světlo přispívá k tomu, aby se vytvořila působivá atmosféra, umožňující navodit pocit zklidnění a uvolnění.

Jak vypadá místnost Snoezelen

Tato multismyslová místnost by měla být určitě bezbariérová a izolovaná od vnějšího rušivého prostředí. Stěny mohou být obloženy, což má za následek částečné odhlučnění. Výmalba místnosti bývá různá, nejčastěji však bílá, která je vhodná pro různé promítání na stěnu, dobře se od ní odráží světlo. Zařízení Snoezelenu by mělo být dobře omyvatelné, aby bylo jednoduché na údržbu. Pohovky, postele aj. by měly být opatřeny snímatelnými potahy. Nemělo by chybět lůžko, může být i vodní, různé polštáře, nad lůžkem je vhodná drapérie. Vhodná jsou také zrcadla, zrcadlové koule či celé zrcadlové stěny.

Snoezelen jako forma terapie

Na metodu Snoezelen lze pohlížet z různých úhlů. Může se využívat jako podpůrné výchovně-vzdělávací prostředí, jako prostředí pro trávení volného času u osob se speciálními potřebami, ale také jako samostatná forma terapie. Tento způsob terapie slouží  k odbourávání některých rizikových projevů jedince, k posílení socializační a adaptační složky organismu. Napomáhá k rozvoji verbální i neverbální komunikace a sociálních vazeb, ke stimulaci a aktivizaci smyslového aparátu, ke snížení poruch chování, pozornosti, nesoustředěnosti a odbourávání impulzivity u dětí. Využívá se různých terapeutických metod: muzikoterapie, dramaterapie, aromaterapie, arteterapie, animoterapie atd.

Primárně je tato místnost určena dětem s mentálním postižením, autismem, neurologickým onemocněním, ale i hyperaktivitou. Snoezelen u těchto dětí podporuje rozvoj smyslového vnímání, podporuje fantazii, motoriku, citové vnímání, emocionalitu. Pomáhá odstraňovat také strach a úzkosti.  Odborníci ale potvrzují, že z této multismyslové místnosti dokáží benefitovat i zdravé děti a dospělí. Proto se dnes Snoezelen rozšiřuje i do mateřských a základních škol, domovů důchodců… I ti se mohou přenést do světa zvuků, světel a fantazie a cílem je pak zvýšení kvality života, rozvoj osobnosti dětí i dospělých. V každé snoezelenové místnosti jedinec získává různé smyslové zkušenosti. Sám klient si volí svou činnost podle své nálady a svého současného stavu, není k ničemu nucen, a tak může dojít k naprostému uvolnění.

Stavte se k nám na kávu

Zajímá vás možnost členství? Připravíme výbornou kávu, určitě vám bude chutnat. Chvíle bez starostí a v klidu se v každodenním pracovním shonu bude jistě hodit. Pobavíme se například o možnostech, jak o takové chvíle nepřicházet a zároveň neztrácet vliv na výsledky ve firmě. Těšíme se na vás ve Zlíně v tréninkovém centru pro leadery MADIO.

Nechejte na sebe kontakt a domluvíme se, kdy na vás budeme čekat.

Jak se díváme na svět

O MADIU
Vize MADIO
Tým
Kariéra

Kontakt

MADIO z.s.

Kvítková 3687
Zlín 760 01

Tel. +420 790 419 941, +420 577 775 522

E-mail: asistent@madio.cz