Blog: Info z prevence

V Madio stavíme na spolupráci

„Aby se situace ve třídě výrazně zlepšila, stačila dvě setkání s Madiem a nekonečná a stálá práce třídní učitelky“ byly slova školní metodičky prevence jedné maloměstské školy. Jednalo se o čtvrtou třídu, kde je osmnáct dětí. Vztahy mezi dětmi nebyly rozhodně ideální – bití, nadávky, fyzické útoky na ty nejslabší, přezdívky, které dětem vadily. K tomu se přidávaly neshody s paní učitelkou, která je měla od první do třetí třídy. Děti se zmiňovaly, že některé děti zvýhodňovala, křičela na ně a občas i pohlavkovala.

Rozhodná chvíle nastala, když děti dostaly ve čtvrté třídě novou třídní učitelku. S Madiem se společně potkali v dubnu minulého roku. S třídní učitelkou se domluvili na tom, že by ráda, aby se pracovalo na vzájemných vztazích, ale současně se obávala toho, aby to pro děti bylo „bezpečné“. Jejím cílem bylo stmelení kolektivu, vzájemné sblížení dětí i jí, jako třídní učitelky a zklidnění v hodinách. Na setkání se probíralo, jak to bude ve třídě vypadat, až cíle společně dosáhnou. Výsledkem byla domluva, jakou cestou bychom mohli jít.

„Shodly jsme se, že se zaměříme na zdroje, na to co funguje a na čem se dá ve třídě stavět. Paní učitelka na totéž zaměřila pozornost a následně si vše zapisovala. Zaznamenávala si všechno, co vidí, že funguje, aby mohla dětem dát zpětnou vazbu.“ popisuje vedoucí Preventivních programů Madia Gabriela Šustková. „Orientace na to co v kolektivu funguje, na to co vlastně už skupina umí a co by ještě mohla zvládnout a naučit se, je jeden z prvků metody Kids' skills se kterou např. pracujeme v certifikovaných programech Rozvoj kolektivů a Řešení šikany.“ doplňuje Petr Štěpáník, ředitel Madio o.s..

Madio je první a jedinou certifikovanou organizací ve všech formách prevence ve Zlínském kraji. Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti.

„Aktuálně se v Madio o.s. cíleně zaměřujeme také na podporu pedagogů, supervize a samozřejmě na DVPP s platnou akreditací MŠMT.“ upřesnil Štěpáník.

Třídní učitelka popisované třídy dnes pracuje se třídou tímto způsobem stále. Podle jejich slov se hodně zlepšilo v domlouvání prakticky na čemkoli. „Všechno je rychlejší, často bez dohadování, bez urážení se, bez křiku.“ Poslední zpráva, kterou jsme od paní učitelky dostali, byla v tomto znění: „Máme se momentálně dobře - hodně pracujeme, frčíme do finále, smějeme se, občas se naštveme, ale jsme spolu, myslím rádi.“ 

Stavte se k nám na kávu

Zajímá vás možnost členství? Připravíme výbornou kávu, určitě vám bude chutnat. Chvíle bez starostí a v klidu se v každodenním pracovním shonu bude jistě hodit. Pobavíme se například o možnostech, jak o takové chvíle nepřicházet a zároveň neztrácet vliv na výsledky ve firmě. Těšíme se na vás ve Zlíně v tréninkovém centru pro leadery MADIO.

Nechejte na sebe kontakt a domluvíme se, kdy na vás budeme čekat.

Jak se díváme na svět

O MADIU
Vize MADIO
Tým
Kariéra

Kontakt

MADIO z.s.

Kvítková 3687
Zlín 760 01

Tel. +420 790 419 941, +420 577 775 522

E-mail: asistent@madio.cz