Blog: Info z prevence

Závislost na konopných drogách: léčba a svépomoc

Podle Mravčíka a spol. (2014) je v Česku ve vysokém riziku v důsledku užívání konopných látek 200 tisíc osob věku 15–64 let, z toho 80 tisíc je ve vysokém riziku.

Madio - Závislost na konopných drogách: léčba a svépomoc, ilustrativní fotografie
Madio - Závislost na konopných drogách: léčba a svépomoc, Foto: Madio, 2015

Mezi laiky je rozšířen názor, že tyto konopné drogy nevyvolávají závislost, protože se po nich neobjevuje odvykací stav. Takový názor je nesprávný. Závislost, jak je definována v Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN-10), se vyskytuje i u osob, které neprodělaly odvykací stav. Závislost na konopí se projevuje typickými příznaky, jako jsou bažení, zhoršené sebeovládání, růst tolerance, zanedbávání jiných zájmů (např. škola nebo práce) a pokračování navzdory nepříznivým následkům v různých oblastech života.

Akutní intoxikace a kocovina

V bezpečném prostředí intoxikace obvykle odezní do tří hodin. Zpravidla stačí zajistit bezpečnost intoxikované osoby. V případě masivní úzkosti a dalších komplikací lze podat malé dávky antipsychotik, např. 5 mg olanzapinu.

Po odeznění intoxikace může následovat dlouhý spánek a kocovina (Chait,1990) projevující se apatií, únavou a nedostatkem motivace. K další příznakům patří bolesti hlavy, bolesti krku, poruchy paměti a soustředění, úzkosti nebo kolísání nálad.

Odvykací stav

Tetrahydrocannabinol (THC) se při dlouhodobém zneužívání ukládá v tukové tkáni, odkud se při abstinenci postupně vyplavuje, což odvykací stav mírní. Odvykací stav se přesto někdy objevuje. Byly popsány následující příznaky: úzkost, podrážděnost, deprese, kolísání nálad, agresivita, bolesti svalů, poruchy spánku, noční děsy, poruchy soustředění, bolesti hlavy, noční pocení, zahlenění, nechutenství, křeče v břiše po jídle, třesy a závratě.   

Materiály svépomocné organizace Marijuana Anonymous doporučují při mírnění odvykacího stavu horké koupele, dostatek vody a ovocných šťáv (např. šťávu z brusinek). Při silném pocení je třeba doplňovat draslík. K potravinám s vysokým obsahem draslíku patří např. ovoce, listová zelenina a rajčata. Při poruchách trávení je vhodné omezit obsah tuků v potravě. Při třesu a nespavosti je třeba se vyhnout kofeinu. Přiměřené tělesné cvičení, chůze apod. mírní deprese a jiné negativní emoce a příznivě ovlivňuje i tělesný stav.

Léčba závislosti na konopných drogách

Dále uvedené postupy je vhodné kombinovat podle okolností a individuálních potřeb. Dosáhne se tak větší efektivity léčby (Kadden a spol., 2007). Podobně jako u jiných návykových nemocí je i zde žádoucí dlouhodobé doléčování (Danovitch a Gorelick, 2012), protože zlepšuje výsledky léčby (Jungerman a spol., 2007).

Poradenství

To se nejčastěji týká sociálních a právních problémů, ale také organizace času, vhodných zájmů, vzdělání nebo partnerského života. Změna životního stylu a vyhýbání se rizikovým podnětům, situacím a osobám zvládnutí podstatně usnadňuje léčbu (Rooke a spol., 2011).

Psychoterapie

Ve studii autorů Roten a spol. (2015) byla psychoterapie účinnější než farmakoterapie placebem. Dobrý terapeutický vztah mezi terapeutem a pacientem i v této indikaci zlepšuje výsledky léčby (Gibbons, 2010). V psychoterapii se používají především následující postupy.

Léčba psychotických poruch vyvolaných konopnými drogami

Aby se podle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) stav diagnostikoval jako psychotická porucha vyvolaná konopnými drogami, je třeba, aby příznaky přetrvávaly déle než 48 hodin po intoxikaci a při abstinenci se nejdéle do měsíce zlepšily částečně a do půl roku úplně. Tyto stavy vyžadují zpravidla léčbu antipsychotiky do odeznění obtíží. Při abstinenci nebývá obvykle nutná udržovací léčba antipsychotiky. Preferujeme novější účinná antipsychotika, která mají méně vedlejších účinků, např. olanzapin.

Terapeutická komunita

Délka pobytu v nich obvykle činí zhruba jeden rok a koreluje s efektivitou léčby (Hubbard a spol., 2003). V případě závislých jedinců s jinou duševní poruchou se může jednat o tzv. modifikované terapeutické komunity. Ty jsou přizpůsobeny potřebám specifických populací (např. Dye a spol., 2009). U osob závislých na marihuaně přichází léčba v terapeutické komunitě v úvahu nejčastěji u kombinované závislosti na marihuaně a jiné droze, např. pervitinu.

Techniky typu mírnění škod

Je třeba varovat před zvláště rizikovými formami zneužívání konopných drog, jako např. kombinování konopných drog s jinými látkami. Např. kombinace s alkoholem nebo s pervitinem zvyšuje riziko duševních poruch i srdečních komplikací.

  • Velké nebezpečí představuje intoxikace konopnými drogami u řidičů a u osob, které vykonají jinou rizikovou činnost.
  • Při mírnění škod je třeba pamatovat na osoby v okolí závislého. Ty bývají závislostí příbuzného často traumatizovány. Je možné jim nabízet např. poradenství, podpůrnou terapii nebo krizovou intervenci.

Zneužívání konopných drog a závislost na nich jsou v Česku rozšířené. To s sebou nese zdravotní rizika pro velkou část populace. Z tohoto důvodu je třeba, aby byli lékaři klinických oborů dobře informování o krátké intervenci, léčbě a zvládání souvisejících komplikací.

 

Madio poskytuje certifikované programy primární prevence, které zahrnují i problematiku závislosti na návykových látkách a alkoholu.

Zdroj: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Stavte se k nám na kávu

Zajímá vás možnost členství? Připravíme výbornou kávu, určitě vám bude chutnat. Chvíle bez starostí a v klidu se v každodenním pracovním shonu bude jistě hodit. Pobavíme se například o možnostech, jak o takové chvíle nepřicházet a zároveň neztrácet vliv na výsledky ve firmě. Těšíme se na vás ve Zlíně v tréninkovém centru pro leadery MADIO.

Nechejte na sebe kontakt a domluvíme se, kdy na vás budeme čekat.

Jak se díváme na svět

O MADIU
Vize MADIO
Tým
Kariéra

Kontakt

MADIO z.s.

Kvítková 3687
Zlín 760 01

Tel. +420 790 419 941, +420 577 775 522

E-mail: asistent@madio.cz