Řešení šikany, program primární prevence

MADIO - Řešení šikany, program primární prevence rizikového chování, ilustrativní fotografie

Svědky fyzického útoku byly tři čtvrtiny žáků 7. až 9. tříd českých ZŠ. Pětina dětí stejného věku byla někdy obětí šikany a pětina pachateli. I to, že už v roce 2012 napadlo některého z učitelů 6,1% žáků je alarmující (CEPROS 2012). Metodici prevence a pedagogové mají příležitost zodpovědně přistupovat k předcházení - primární prevenci šikany. Postavit se čelem a zajistit certifikovaný program specifické primární prevence šikany do školy, může být takovým přístupem.

Jako přínosné hodnotím zlepšení komunikace a spolupráce celé třídy. Spoustu námětů, společné zážitky, uvědomování chyb v komunikaci, při práci. Program byl velice přínosný.

– Mgr. Vladimíra Mičulková
MADIO - Řešení šikany, program primární prevence rizikového chování, ilustrativní fotografie

Varianty programu Řešení šikany

Individuální a konkrétní řešení dané situace, konkrétní doporučení pro další práci s třídním kolektivem, postupy v souladu s metodickými doporučeními MŠMT ČR a mít někoho celoročně „v zádech“, kdo vám je oporou – těmito větami můžeme jednoduše popsat certifikovaný program selektivní a indikované primární prevence Řešení šikany.

Certifikovaný program Řešení šikany můžete využít v jedné ze tří variant a to Standard, Comfort a Comfort plus. Navzájem se liší zejména množstvím energie věnované jednotlivým činnostem a cílovým skupinám. Certifikovaný program vám zajišťuje formální uznání, že tento program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. To znamená, že v něm pracujeme jak s žáky, tak pedagogy (nejen třídním učitelem). Při programu dochází k posílení spolupráce škola - rodiče - dítě, případně s dalšími službami jako OSPOD, Policie ČR a dalšími. U možnosti Comfort bude věnováno více času právě vám, jako třídnímu učiteli (nebo metodikovi). Ve variantě Comfort plus je navíc myšleno na podporu učitelů i formou vzdělávání (akreditováno MŠMT ČR) na téma vhodné k aktuální situaci.

Cena programu Řešení šikany

Komplexní program Řešení šikany vám dává možnost mít po celý školní rok někoho "v zádech". Vzhledem k povaze daného tématu je před realizací naprostou samozřejmostí vstupní konzultace s pracovníkem MADIO z.s., se kterým společně najdete vhodnou variantu. Ceny podle variant:

Standart 12 600 Kč, Comfort 13 400 Kč, Comfort Plus 19 800 Kč

Objednávkový formulář

Přímo objednejte službu, nebo si jen napište o další informace, či konzultaci k ní. Vyplňte jednoduchý formulář a naši pracovníci se Vám brzy ozvou zpět.V případě objednávky uvádějte o jakou službu máte zájem.

Nebo mi zavolejte přímo

+420 790 347 646
Gabriela Šustková

Společně se na to podíváme a určitě něco vykouzlíme :)