Tipy do třídnických hodin

MADIO - Tipy do třídnických hodin, ilustrativní fotografie, ilustrativní fotografie

Jedná se o celoroční metodickou podporu a rozvoj kompetencí třídních učitelů. Tipy do třídnických hodin jsou cestou, jak během celého školního roku pracovat na třídním kolektivu, jeho pozitivních vztazích a současně rozvíjet kompetence třídních učitelů.

Metodické vedení třídnických hodin mi zajistí

Konkrétní podklady pro vedení třídnické hodiny

Koncepční, rozvojově vzdělávací a metodický nástroj pro třídní učitele

Každých 14 dní tipy do třídnické hodiny

 2 hodiny konzultace s odborníkem na školu (v případě rizikových projevů chování dětí)

Jde o velmi výhodný (cena/výkon) rozvojově-vzdělávací internetový nástroj pro třídní učitele a metodiky prevence, kteří zde mají možnost rozvíjet své kompetence a současně být metodicky vedeni. Cena za roční licenci v přepočtu na školu s jednou třídou v každém ročníku: 76 Kč / třída / měsíc. Tipy do třídnických hodin má aktuálně zaregistrováno stovky uživatelů. I vaše škola díky této službě může rozvíjet své třídní učitele dlouhodobě, koncepčně a současně, ve srovnání s běžným vzděláváním, velmi levně. Varianty jsou popsány dole na stránce. Připojte se ke stovkám učitelů, kteří již Tipy do třídnických hodin používají.

Pro třídního učitele je Tipovník velkou inspirací a impulzem, jak se třídou systematicky pracovat, jaké metody, formy a aktivity používat, jak je realizovat, reflektovat a také hlavně na co si dávat pozor.

– Mgr. Klára Zicháčková, učitelka

Díky Vašim námětům má třídnická hodina jistý řád a návaznost, žáci se na hodinu těší, protože probíhá zcela jinak než běžná vyučovací hodina.

– Mgr. Petra Dlouhá, učitelka

Tipy do třídnických hodin mě zaujaly svojí návazností a komplexností (detailní postup, čas,pomůcky...).

– Mgr. Eva Obešlová, učitelka

Tipy do třídnických hodin jsou moc fajn, je to právě to, co nám doteď chybělo: konkrétní aktivity, pracovní listy aj.

– Mgr. Bohumíra Janíčková, třídní učitelka

Tipy do třídnických hodin

Od září do června k dispozici roční licence Tipů do třídnických hodin

Od 1. certifikované organizace ve všech formách prevence v ČR

Záštita akreditované vzdělávací organizace MŠMT ČR

Pomáháme najít možnosti a řešení

Reference na naše služby od více než 40 000 klientů

Každých 14 dní po dobu tohoto školního roku vám bude zpřístupněn materiál obsahující tipy do třídnické hodiny. Bude obsahovat vhodné aktivity, jejich možné přínosy, podněty k reflexi, upozorňovat na rizika aktivit a současně reflektovat věk žáků. Mnohé aktivity můžete realizovat v části jakékoliv hodiny mimo TH. Pokud se rozhodnete brát to s třídnickými hodinami opravdu vážně a vyzískat maximum jejich potenciálu, tipy do třídnických hodin vás povedou také metodicky a koncepčně. Tento pomocník je využitelný pro třídní učitele celé školy.

Zvolte nejlepší variantou pro svou školu

Základní variantou Tipů do třídnických hodin jsou tipy pro 1. a 2. stupeň, které zajišťují stejný styl práce všech třídních učitelů, nebo tipy pro střední školu (SŠ). 

Varianty služby
Cena 6860.00 CZK