Blog: LeaderInMySelf

4 rizika přílišné motivace

Motivace je naší hnací silou, bez ní bychom nepřežili. To pomyslné něco nás nutí do všeho, co děláme. Jak tedy může mít nějaká rizika? 

MADIO - 4 rizika přílišné motivace; ilustrativní fotografie

 

Napadlo vás to někdy? Nebo máte motivací tak jako spousta lidí spojenou s něčím příjemným? Může být motivace na škodu?

Není motivace jako motivace


Základní motivace je dvojí. Máme motivaci vnitřní, kdy něco děláme proto, že to sami chceme nebo se snažíme vyhnout něčemu nepříjemnému. I to může být motivací. Dále také motivaci vnější, kdy nás k určitému chování či jednání nutí jiný subjekt než my sami. Tu také můžeme rozdělit na pozitivní – za své jednání budu odměněn a negativní – snažím se vyhnout trestu. Nyní se budeme zajímat spíše o motivaci vnější. Vy jste motivátor. Vy se snažíte motivovat všechny své zaměstnance k výkonům. Je opravdu dobré, že se o to pokoušíte, je to pro kvalitní výsledky zaměstnanců velmi žádoucí. Ovšem někdy se může stát, i když to neočekáváte, že to s motivací přeháníte. Mimo jiné se to může projevit v procesu delegování

Dávejte si pozor na...

  • roztříštěnou pozornost zaměstnanců

Nadměrná motivace může vést k roztříštěné pozornosti zaměstnanců. To znamená, že příliš motivovaný zaměstnanec se může dostat pod velký tlak, dostaví se zapomínání, zaměstnanec se může chovat nervózně, je roztěkaný a nesoustředí se. To ve výsledku znamená přesný opak, než kterého bychom motivací chtěli dosáhnout. Zaměstnancův pracovní výkony se zhorší.

  • ztrátu hlavního cíle

Kromě nesoustředěnosti může docházet také k tomu, že zaměstnanci kvůli špatné motivaci nevědí, co je jejich hlavním cílem. Jsou motivování ke spoustě činností a není jim jasné, co je tedy jejich prioritou, které by měli věnovat nejvíce času a píle.

  • apatii

Dále se může přehnaná motivace projevit dokonce až apatií, člověk může být sice motivován pozitivně, ale je-li motivace více, než je žádoucí, může mít za následek celkový útlum zaměstnance. Pracovník může dostat pocit, že na zadanou práci nestačí, což může vést k frustraci, stáhnutí se a k nižším výkonům.

  • odbývání práce

Může ovšem dojít i k naprosto odlišné situaci, kdy si přílišně motivovaný zaměstnanec může myslet, že práce, kterou vykonává, je pro něj příliš jednoduchá a v nastalém domnění může začít svou práci odbývat. Myslí si, že je příliš dobrý, a nemusí tedy věnovat svým povinnostem až takovou pozornost a péči, jakou jim věnoval doteď.

10 NEJČASTĚJŠÍCH CHYB PŘI DELEGOVÁNÍ

Mám zájem získávat novinky z MADIO z.s. a jako první novinku chci 10 chyb v delegování.

 
 

MADIO - 10 nejčastějších chyb při delegování


Kdo chce moc, nemá nic


Motivování je velice důležité, každý leader by měl umět s motivací pracovat. Umět naladit svůj tým na kvalitní odvedení jejich práce je někdy až téměř zázrak. Ale jde to. Stačí jen znát pár rad a kroků, jak toho docílit. A důležité je také vědět, čemu že se to vyhnout. Ne každý umí dobře motivovat, ale každý je schopen se to do jisté míry naučit a být přirozeně dobrým leadrem. 

 

Zaujal Vás článek? Za sdílení děkujeme :)

Jdi zpět

Přidat komentář