Blog: LeaderInMySelf

4 důvody proč zkusit teambuilding

Možná se Vám zdá, že Váš tým nepracuje tak, jak byste si představovali. Každý si „hrabe na svém písečku“, jeden o druhého se nestará nebo se zajímá jen o to, co kdo udělal špatně. A to je škoda.

Madio - 4 důvody proč zkusit teambuilding, ilustrativní fotografie

Takto fungující tým pak pravděpodobně nedosáhne výsledků, kterých by mohl. A nezáleží na tom, jestli jste kolektiv o pěti či padesáti lidech.  Vzájemná důvěra, váznoucí komunikace, úcta a respekt je většinou to, co tým brzdí a na čem je dobré pracovat. Jednou z cest, jak pomoci k posílení a zefektivnění pracovního týmu, je právě teambuilding.

Podpoříte vzájemnou komunikaci

První a asi nejstěžejnější důvod, proč absolvovat právě teambuilding. Pokud chcete spolu pracovat a fungovat jako tým, musíte umět spolu komunikovat. Komunikace je nejenom důležitá pro pochopení děje, pro vysvětlení cílů, procesů. Také v podstatě odbourává bariéry. Fungující komunikace podporuje v jedinci vědomí, že je součástí týmu. Členové týmu, kteří mezi sebou dokáží komunikovat, se mohou vzájemně motivovat a podporovat, podělit se o radosti z úspěchu, ale i o starosti z neúspěchu.

Stmelíte kolektiv

Hlavně pro nově vznikající týmy, je teambuilding dobrým prostředkem, jak se vzájemně poznat i z neformálního hlediska, popovídat si o pracovních i nepracovních věcech, na které většinou v zaměstnání nezbývá čas. Především pro nové členy je to nejjednodušší způsob, jak zapadnout mezi kolektiv, získat informace o práci, kolezích, nadřízených.

Vybudujete pracovní tým

Pokud je teambuilding sestavený dobře, aktivity na sebe navazují a účastníci si uvědomí společný cíl, budou schopni a ochotni spolupracovat a řešit problémy či krizové situace společně. Cílem je podpora práce v týmu a vzájemná spolupráce, objasnění týmových rolí a aktivní přístup k řešení jednotlivých úkolů a problémů.

Vzděláte zážitkem

Pokud je zapotřebí naučit tým nové dovednosti nejen teoreticky, ale i prakticky, teambuilding je ideální příležitost. Výhodou je především to, že zaměstnanci se naučí nové poznatky a zároveň si je mohou ihned prakticky vyzkoušet.

Teambuilding je program určený pro týmy, firmy, oddělení atd. Jeho cílem je zefektivnit činnost prováděnou v týmu, zlepšit vzájemnou komunikaci, podporovat spolupráci mezi jednotlivými skupinami, podporovat vnímání celkového cíle, odpovědnost v týmu. Je na místě ale také zdůraznit, že ne každý zaměstnanec je natěšený na trávení společných chvil se spolupracovníky, zvláště pokud to zasahuje do jejich volného času. Proto je lepší, pokud realizujete teambuilding aspoň částečně v jejich pracovní době.

Jdi zpět

Přidat komentář