Blog: LeaderInMySelf

Jak efektivně jednat

Komunikace. Známe verbální, neverbální, přímou, nepřímou, symbolickou… Pomáhá nám se společně dorozumívat, řešit problémy. Ale co když nás právě nesprávná, či mylně pochopená komunikace dostane do potíží?

Někdy o tom ani nevíte, něco řeknete, uděláte, druhý člověk si to vyloží naprosto jinak. Jako když žirafa tančí s vlkem. Je v tom značný nesoulad, nepochopení, nedorozumění, možná i mírná rivalita.

V čem spočívá efektivní komunikace?

Pokud srozumitelně nahlas neřeknete, co očekáváte, co žádáte, či požadujete, vašemu přání nebude vyhověno. Je to logické. Těžko budou ostatní nějakým záhadným způsobem vědět, co chcete, pokud jim to nesdělíte. Cesta k efektivnímu dorozumívání vede také přes správné delegování činností. Pár kroků vedoucích k tomu, jak efektivně jednat si představíme už nyní:

  • Požadujte jen to, na co máte nárok.
  • Buďte schopní přijatelného kompromisu.
  • Posuzujte jen své vlastní chování a jednání a neste si za něj zodpovědnost.
  • Buďte empatičtí, neprosazujte vlastní zájmy na úkor druhých.
  • Nenabízejte žádné omluvy a výmluvy ospravedlňující vaše chování.
  • Máte právo na svůj názor, právo říci „já nevím“, „nerozumím“, „je mi to jedno“.
  • Mějte pozitivní přístup k lidem, myslete na korektnost, slušnost, vysílejte kolem sebe pozitivní vlny.
  • Vyhněte se ironii, sarkasmu, ponižování a zesměšňovaní ostatních.

Neprotiřečte si

Pokud budete efektivně jednat, budete přímo sdělovat okolí vaše požadavky, budete nakloněni k diskuzi, schopni hodnotit své myšlenky, připouštět si své chyby a budete-li brát v potaz názory ostatních, máte dobře našlápnuto k efektivnímu jednání. Je tu ovšem ještě jedna překážka, se kterou se můžete potýkat a kvůli které by vám ostatní nemuseli vždy porozumět. Problém nastává ve chvíli, kdy se vaše verbální komunikace neshoduje s tou nonverbální. Dáme si příklad. Svému zaměstnanci schvalujete něco, s čímž ale vnitřně nesouhlasíte. Vaše ústa říkají „ano“, ovšem vaše mimika, gesta, haptika, postoj těla vysílají jasné „ne“. Příjemce informace (v našem případě zaměstnanec) zachytí i tyhle mimoslovní signály, sdělení je tedy značně nejasné a zaměstnanec může být zmaten a v podstatě tedy neví, co se od něj očekává.  Vaše slova říkají něco jiného než vaše tělo a okolí vnímá obojí, přijímátotiž nejvíc zprávy, o kterých vy sami nevíte, že je vůbec vysíláte.

10 NEJČASTĚJŠÍCH CHYB PŘI DELEGOVÁNÍ

Mám zájem získávat novinky z MADIO z.s. a jako první novinku chci 10 chyb v delegování.

 
 

MADIO - 10 nejčastějších chyb při delegování

 

Připravujte se na každé jednání, stanovte si priority."

 - Lee Lacocca

Dá se to naučit

Velice pozitivní na mezilidské komunikaci je v každém případě to, že se jí dá naučit. Můžete si osvojit prvky asertivního jednání, vyjednávání, efektivní komunikace, můžete si podmanit techniky odklánějící agresivní chování. To vše se skutečně dá zvládnout, stačí se tomu věnovat, stačí pouze chtít. 

Mohlo by vás zajímat:

Zaujal Vás článek? Za sdílení děkujeme :)

Stavte se k nám na kávu

Zajímá vás možnost členství? Připravíme výbornou kávu, určitě vám bude chutnat. Chvíle bez starostí a v klidu se v každodenním pracovním shonu bude jistě hodit. Pobavíme se například o možnostech, jak o takové chvíle nepřicházet a zároveň neztrácet vliv na výsledky ve firmě. Těšíme se na vás ve Zlíně v tréninkovém centru pro leadery MADIO.

Nechejte na sebe kontakt a domluvíme se, kdy na vás budeme čekat.

Jak se díváme na svět

O MADIU
Vize MADIO
Tým
Kariéra

Kontakt

MADIO z.s.

Kvítková 3687
Zlín 760 01

Tel. +420 790 419 941, +420 577 775 522

E-mail: asistent@madio.cz