Blog: LeaderInMySelf

Jak hodnotit pracovníky

Říká se, že kritizovat umí každý. Ne každý už ovšem dokáže kritiku přijmout a ne každý dokáže kritizovat objektivně. Čeho je lepší se vyvarovat, aby bylo hodnocení opravdu konstruktivní?

Madio-Jak hodnotit pracovníky, ilustrativní fotografie
Madio - Jak hodnotit pracovníky, Foto: Madio, 2015

Hodnocení zaměstnanců by mělo být každodenní činností nadřízeného pracovníka, protože se považuje za jednu z nejdůležitějších personálních aktivit. Žádná moderní firma se dnes neobejde bez pravidelného hodnocení zaměstnanců. Výstupy z hodnocení slouží nejenom zaměstnavateli, ale i zaměstnancům, kteří si z toho odnáší zpětnou vazbu a je-li systém dobře nastaven, jsou motivováni ke zlepšování pracovního výkonu.

V hodnocení pracovníků se snažte o:

Pozitivní přístup

„Začínejte chválou a uznáním.“

Neberte dobře vykonanou práci jako samozřejmost a nevšímejte si zaměstnance až ve chvíli, kdy udělá chybu. Hodnocení se pak staví pouze na chybách.

Nezaujatost

Dalším problémem, se kterým se při hodnocení setkáváme je zaujatost hodnotitele, kdy dochází ke zkreslování  měřítek. Dochází k tomu tehdy, když se hodnotitel není schopný oprostiti od emocí, je zaujatý či má předsudky.

Správné zvolení měřítka

Chybně zvolené měřítko stupnice (nesprávné určení průměrného výkonu), které se projevuje shovívavostí nebo naopak přílišnou náročností, což vede ke snížení motivačního účinku hodnocení.

Vyhnutí se kumulativní chybě

Při kumulativní chybě jde o to, že jsou na pracovníka přenášeny chyby, kterých se dopustil v minulosti a přenáší se do aktuálního hodnocení. Zaměstnanec cítí, že jeho chování nemá vliv na aktuální hodnocení, což je samozřejmě špatně, protože pracovník má mít možnost se zlepšit.

Cílem hodnocení je dosažení nezpochybnitelných a věcných podkladů pro posouzení kvality plnění úkolů ve společnosti.  Hodnocení vede ke zjištění schopností a dovedností pracovníka, a tím k určení odměny, potřeby školení či dalšího vzdělávání nebo může vést třeba k návrhu na kariérní růst. Základem hodnocení je důkladně propracovat a vybrat kritéria, metody a stupně hodnocení, aby byly přiměřené účelu hodnocení.

Nezapomínejte ani informovat pracovníky o smyslu, cílech, kritériích, použitých metodách hodnocení a zajistěte si tak si jejich ochotu ke spolupráci.

Jdi zpět

Přidat komentář