Blog: LeaderInMySelf

Jak jednat se svými zaměstnanci

Každá firma, která chce být úspěšná, prosperující a konkurenceschopná, musí o své pracovníky pečovat. Ať už vaši zaměstnanci pracují kdekoli, všichni mají podobnou představu o tom, jak by s nimi měla firma komunikovat.

Madio - Jak jednat se svými zaměstnanci, ilustrativní fotografie
Madio - Jak jednat se svými zaměstnanci, Foto: Madio, 2015

Správná tzv. interní komunikace (interní PR) může jednoduchými kroky zvýšit efektivitu celého podniku.

Věnujte pozornost interní komunikaci

Proč se zabývat interní komunikací? Protože zkrátka špatná či nesprávná interakce může způsobit řadu problémů, které na sebe nabalují další a další.  Tak například nespokojený a otrávený zaměstnanec nejen že svou náladou může nakazit své spolupracovníky, spolehlivě také odradí zákazníka a vytváří tak špatnou reklamu celé firmě.

„Správnou komunikací se zaměstnanci zvyšujeme jejich motivaci, loajálnost a efektivitu práce.“

10 NEJČASTĚJŠÍCH CHYB PŘI DELEGOVÁNÍ

Mám zájem získávat novinky z MADIO z.s. a jako první novinku chci 10 chyb v delegování.

 
 

MADIO - 10 nejčastějších chyb při delegování

Mezi hlavní cíle interní komunikace patří zejména určitá informační propojenost celé firmy. Jde o zajištění vzájemného pochopení a spolupráce mezi všemi složkami firmy. Tím, že poskytneme svým zaměstnancům správné, pravdivé a nezkreslené informace, budujeme u nich pocit důvěry a loajality, vedoucí ke stabilitě podniku.

Dosáhněte správné interakce

Prostředků, jak zlepšit „spojení“ se svými pracovníky je hned několik. Oblíbenými se stala profesní setkání, která vedou především k výměně informací a zkušeností mezi pracovníky stejné profese napříč republikou.

Dalším způsobem můžou být neformální návštěvy zaměstnanců a nejvyšších manažerů přímo v provozu, terénu. Tady se podřízení cítí nejlépe, dobře se tak získává zpětná vazba a s ní se dále pracuje.

Jako účinné se ukazují být třeba jen společné snídaně nebo krátký „pokec“ u kafíčka.

Mimo těchto metod face to face můžete využít také moderní technologie. Co třeba zkusit nainstalovat zajímavý intranet nebo založit funkční firemní sociální síť, která umožní pracujícím rychleji sdílet informace a zkrátí tak reakční čas zaměstnance?

„Interní komunikace je motorem celé firmy. Projevuje se spokojeností zaměstnanců, kteří jsou hrdí na to, kde pracují, jsou ke své firmě loajální, a ta se stává stabilní.“

Jdi zpět

Přidat komentář