Blog: LeaderInMySelf

Jak ovládnout asertivní jednání

Jako ředitel či manažer školy, společnosti, organizace, firmy denně komunikujete s dětmi, rodiči, zaměstnanci, zákazníky, úřady atd., tudíž byste měl být dobrým diplomatem. A zvládání asertivního jednání je proto téměř nezbytností.

Madio - Jak ovládnout asertivní jednání, ilustrativní fotografie
Madio - Jak ovládnout asertivní jednání, Foto: Madio, 2015

Pod pojmem asertivní jednání se skrývá takové chování, kterým dokážeme vnutit někomu svůj názor, aniž bychom projevovali známky agrese či nátlaku. Jedna definice asertivity zní: "je to umění něco jasně tvrdit a stát si na svém slovu; asertivně odmítat znamená jednat stručně, jasně, klidně a rozhodně, a to bez zjevné agresivity." (Hartl, 2000)

Když chcete jednat asertivně

Berte ohled na práva druhých. Neprosazujte se na jejich úkor. Pamatujte, že „má svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhých“. Věřte si a stůjte si za svým. Naslouchejte ostatním, hledejte kompromisy, a také se nebojte požádat o pomoc druhé. Jasně si formulujte cíle a dejte najevo, co chcete. Když uděláte chybu, přiznejte ji – je to účinnější než hledat výmluvy. Klidně změňte svůj názor, je-li to třeba a uznejte svůj omyl. Neříkejte „ano“, když myslíte „ne“ – zaděláváte si tak na pěkný problém. Nenechejte si vsugerovat názor, se kterým nesouhlasíte, avšak ponechejte prostor druhým na jejich názor. Mějte stále na paměti, že jste plně odpovědni za své činy a rozhodnutí.

Jak kritizovat a jak kritiku přijímat

Mezi zvládání asertivních dovedností patří jednoznačně také umění kritizovat, ale nejen ty druhé, ale také umění kritiku přijmout od druhých. Kde je třeba, klidně kritizujte. Myslete ale na to, že kritika musí být konstruktivní. Ne „házení špíny“ a obviňování jeden druhého. Řekněte si, co a proč je špatně, a co uděláme proto, aby se to příště nestalo. Pokud vynecháme poslední bod, z konstruktivní kritiky zbyde jen hádka, která žádný přínos nemá.

Pokud jde o opak a vy máte kritiku jde vaši osobu, nejprve posuďte, zda-li je oprávněná. Pokud jste přesvědčeni, že není, klidně a slušně se braňte. Slušně trvejte na svém stanovisku. Pokud jste si vědomi, že jste kritizováni právem, nemá cenu se vymlouvat a hledat kličky. Nejefektivnější je kritiku přijmout, omluvit se a nést odpovědnost za své jednání.

Principem asertivního jednání není „převálcovat“ protistranu. Jde o umění porozumět a hledat kompromisy bez zbytečných hádek. Neměla by to být forma jakési „slovní přestřelky“ a ukazování přesily nad druhými, ale konstruktivní dialog dospělých lidí.

Jdi zpět

Přidat komentář