Blog: LeaderInMySelf

Jak se dělá kontrola bez kontroly

Všimli jste si někdy, že šéfa mnohdy dělají lidé, kteří mají ve své DNA program zvaný KONTROLA? Jak často z jejich úst zaznívá věta: “Nemám na nic čas, celý den mi zabere kontrola lidí, úkolů, zpráv, mailů,…“ Všeho s mírou. Největší devizou se stane, když kontrolu zaměstnanců vystřídá důvěra.

MADIO - Jak se dělá kontrola bez kontroly; Foto-Ilustrativní fotografie

 

Nechoďte kolem horké kaše

Efektivita práce spočívá většinou v rozhodnutích, ke kterým přistoupíte razantně a s plnou vervou. To samé chce i vaše nemoc zvaná KONTROLA. Rozhodněte se hned a hned druhý den toto rozhodnutí realizujte. Začněte ráno tím, že se nebudete k nikomu ze svých zaměstnanců chovat jako k neschopným bytostem. Předpokládejte, že výběr zaměstnance byl dobrý a přijali jste schopného. A nejen to. Prověřte si sami u sebe, jestli jste jen předali úkoly, nebo jste správně delegovali činnosti, za jejichž výslednou podobu bude zodpovídat právě zaměstnanec. Právě při delegování totiž může docházet k chybám, jejichž důsledkem je pak potřeba přílišné kontroly.

Místo kontroly veďte individuální pohovory

Zkušenosti s tím, když je kontrola vyměněna za přátelský, neformální pohovor, jsou více než dobré. Během pohovoru totiž můžete i nenásilně zjistit, jak zaměstnanec práci dělá, kolik na ní tráví času, co mu v ní případně brání. Nemusíte chodit podnikem s tabulkou a odškrtávat si v ní splněné úkoly, nevpadávejte zaměstnanci do zad a co nejtišeji. Přistupujte k němu otevřeně, s přátelským úsměvem a vždy s nějakou větou, která mu dá najevo zájem o jeho práci, váš zájem mu podmínky pro tuto práci zlepšit. Správně vedené rozhovory můžete vytrénovat v Training of Leader Skills – Negotiation (jednání). A že se vám zdálo, že se někdo zrovna v tento okamžik plně práci nevěnoval? Nepřímými otázkami v upřímném rozhovoru se můžete dobrat správného závěru. Přímá kontrola vám nikdy neodhalí pravé příčiny. 

Co se zbylými kontrolami?

Věřte tomu, že správně zvolení lidé do vašeho týmu budou pracovat tak, že kontrola se naprosto minimalizuje. Vašim úkolem není dělat kontrolu, vaším úkolem je zajistit, aby lidé měli přístup ke všemu, co potřebují. S tím vám může pomoci Training of Leader Skills – Motivation.

10 NEJČASTĚJŠÍCH CHYB PŘI DELEGOVÁNÍ

Mám zájem získávat novinky z MADIO z.s. a jako první novinku chci 10 chyb v delegování.

 
 

MADIO - 10 nejčastějších chyb při delegování

Zaujal Vás článek? Za sdílení děkujeme :)

Jdi zpět

Přidat komentář