Blog: LeaderInMySelf

Jak se správně ptát

Určitě se vám někdy stalo, že jste nedostali odpověď na svou otázku, nebo vám dotyčný odpověděl na něco jiného, než na co jste se ptali. Jak se tedy ptát, abychom dostali uspokojivou odpověď?

Madio - Jak se správně ptát, ilustrativní fotografie
Madio - Jak se správně ptát, Foto: Madio, 2015

Psycholog V. Snětkov popisuje: „Dobrá otázka je taková otázka, která vytváří široký prostor pro možné alternativy.“  Také udává několik funkcí, které otázky mohou plnit. Mezi ně patří získání nových informací, osvětlení již známého faktu, změna tématu hovoru, inspirace ke správné odpovědi, projevení vlastního názoru nebo hodnocení nějaké situace.

„Jest lépe klást některé otázky, než znát všechny odpovědi.”  James Thurber

Nechte prostor pro zodpovězení

Často máme tendence si sami a dopředu odpovědět na otázku. Jenomže si tak vytváříme domněnky a předsudky, a pak je někdy o to složitější dostat správnou odpověď.  Ponechejte protistraně čas pro odpověď a nevnucujte jí svůj názor.

Vyhněte se slovíčku „proč“

„Proč si to neudělal?“  Taky vás láká odpovědět prostě proto?  Taková otázka, i když nemusí být tak myšlena, vyznívá útočně. Na stejnou otázku se můžeme zeptat i takto a výsledek vyzní daleko lépe: „Co potřebuješ k tomu, aby si to dokončil?“  Slovíčkem „proč“ naladíte spíše nepřátelskou atmosféru a dotyčný bude mít tendence se obhajovat, proto se snažte větu raději přeformulovat.

Volte správně otevřené a uzavřené otázky

Je dobré vědět, kdy je lepší použít otevřenou a kdy uzavřenou otázku.  Uzavřená otázka se dá použít, pokud chcete zbrzdit mluvícího partnera, chcete si potvrdit porozumění, či chcete manipulovat k odpovědi („Vezmeš mě s sebou, že?“) – což se nedoporučuje. Otevřenou otázku naopak použijte, pokud žádáte konkrétnější informaci či pokud chcete povzbudit nemluveného partnera.

Pokládejte otázky jednotlivě

Při kladení otázek je vhodnější vyhýbat se vícenásobným otázkám (tázaný si nemusí zapamatovat celou škálu otázek a odpoví pouze na část) a také vyhýbat se situaci, kdy je položeno více otázek rychle za sebou, kde není čas na rozmyšlení odpovědi. Působí pak jako policejní výslech.

Pamatujte, že odpovědnost za výsledek dotazování nesou obě strany. Tazatel by si měl posloupnost otázek předem dobře promyslet a seřadit a dotazovaný by měl dbát na to, aby jeho odpovědi byly jasné, srozumitelné, pravdivé a k věci.

Jdi zpět

Přidat komentář

Komentář od: c55 |

That's what we've all been waiting for! Great posting!

Komentář od: BCD |

The beauty of your message has been made clear to me. I am but just a shepard. I wish to remember the lessons of which my true spirit has lost along the journey. I wish to return to to the pure path of the creator. Glory behold the way. Awakened and Excited. , BCD

Komentář od: vonli |

That's a smart way of thinking about it.

Komentář od: Murphy |

This could not possibly have been more helpful!