Blog: LeaderInMySelf

Kariérové kotvy podle Scheina

Lidé sledují v první řadě své vlastní zájmy. Jestli si přejete, aby vaši pracovníci pracovali - a pracovali rádi, tak aby je to bavilo, spojte síly! Spojte síly ve vašich motivacích. Zjistěte, co vaše lidi baví, motivuje, a to i mimo práci. Jděte společnou cestou.

MADIO - Kariérové kotvy podle Scheina, ilustrativní fotografie

Motivací rozumíme soubor činitelů představujících hnací síly pro určitou činnost. Motivaci lze také vyjádřit jako řetězec reakcí, kdy pocit potřeby vede k touze dosáhnout daného cíle. Výsledkem dosažení cílů je pak uspokojení.

Soubor osobních hodnot, norem, motivů, které vedou k nasměrování kariéry, popsal švýcarský psycholog Edgar H. Schein a nazval je kariérovými kotvami. Na základě svého výzkumu popsal v 70. letech 20. století nejprve pět, posléze osm kariérových kotev. Každá kariérová kotva představuje schopnosti, potřeby, hodnoty a postoje.

Schein popsal tyto kariérové kotvy:

Kariérní kotva - jistota (stabilita)

Lidé s touto kotvou mají potřebu jistého zaměstnání, platu. Vyhledávají firmy s dobrou pověstí a tradicí. Jsou ochotni přizpůsobovat se hodnotám a normám organizace, bývají bez velkých ambicí – jistota je pro ně důležitější. Častou jsou vázání také na určité místo, kde se cítí být doma, mají zde přátelé a cítí se bezpečně.

Kariérní kotva - autonomie (nezávislosti)

Tito lidé chtějí být co nejvíce nezávislí. Chtějí si tvořit vlastní pracovní plán i tempo. Lidé mající tendence k neakceptování pravidel a nároků organizace, které vnímají jako příliš svazující. Touží po samostatném podnikání, díky němuž mohou dosáhnout nezávislosti. Při hledání práce se vyhýbají úřadům a velkým výrobním organizací.

Kariérní kotva - manažerské kompetence

Tato kotva je charakteristická pro lidi, kteří rádi řídí, ovlivňují jiné, za účelem dosažení společného cíle. Tito jedinci usilují o vyšší manažerské funkce, protože dosažení takovéto funkce je pro ně měřítkem úspěchu. Taková funkce jim přináší větší uspokojování než rozvoj odborného potenciálu. Prioritou při rozhodování o své pracovní kariéře je zaměstnání, které poskytuje příležitost postupovat v rámci organizace na vyšší úroveň. 

10 NEJČASTĚJŠÍCH CHYB PŘI DELEGOVÁNÍ

Mám zájem získávat novinky z MADIO z.s. a jako první novinku chci 10 chyb v delegování.

 
 

MADIO - 10 nejčastějších chyb při delegování

Kariérní kotva - technicko-funkční kompetence

Lidé s touto kotvou se chtějí uplatňovat a budovat kariéru převážně ve svém oboru. Je pro ně důležitý obsah práce. Kariéru plánují především v rámci své odbornosti. Kariérový postup je možný v rámci své funkční oblasti kompetence – obecná manažerská pozice není pro ně přitažlivá. Možnost zdokonalování dovedností je důležitější než peníze.

Kariérní kotva - kreativita

Tato kotva podněcuje k vytváření něčeho nového, zisk je až na druhém místě. Tito lidé mají tendenci prosazovat stále nové nápady, zanedbávat „rutinní“ povinnosti, což bývá zdrojem obtíží. Jakmile se jim podaří realizovat návrh – nápadu, ztrácejí zájem a přesouvají se na nový projekt.

Kariérní kotva - služba

U této kotvy je potřeba skloubit pracovní činnost s osobními hodnotami. Snaha o vytvoření něčeho prospěšného. Lidé s touto kotvou si hledají taková zaměstnání, která jim umožňují zahrnout do své práce hodnoty, které jsou pro ně více než kvalifikace či talent. Preferují práci, která je v souladu s hodnotami jedince, než s jeho dovednostmi. Více než finanční odměnu preferují možnost povýšení či přesun do pozic s větším vlivem a větší nezávislostí.  Chtějí pociťovat, že jejich hodnoty jsou sdíleny i ve vyšším managementu. Při nedostatku podpory přechází tito lidé do „nezávislejších“ profesí.

Kariérní kotva - výzva

Motivací těmto lidem je výzva, heslem je „vyřeším nevyřešitelné“.  Chtějí předčít  konkurenci, být nejlepší. Je pro ně typické zaměření pouze na jeden cíl – zvítězit. Činnost některých nabývá podobu hledání práce, kde mohou čelit stále více obtížnějším úkolům či problémům. Nepřítomnost testování, soutěže a rozmanitosti ve vykonávané profesi je zdrojem znuděnosti, podráždění. U jedinců s kotvou výzva-soutěž se může projevovat netolerantnost vůči lidem, kteří nemají stejné či podobné ambice.

Kariérní kotva - životní styl

Tato kotva žádá skloubení osobního života s pracovními povinnostmi. Většinou upřednostňují rodinný život. Snahou je integrovat potřeby jednotlivce, rodiny a kariéry, přičemž osobní a rodinné potřeby bývají upřednostňovány před kariérovým růstem. Lidé mající tuto kotvu jako dominantní upřednostňují organizace nabízející pružnou pracovní dobu, práci na částečný úvazek, podporu rodiny.

U každého jedince převládá jiná dominantní kotva, tzn. pro každého je motivací něco jiného.  A je na každém zaměstnavateli, aby poznal dominantní kotvu/y u svých zaměstnanců a dokázal s ní pracovat.

 

Zaujal Vás článek? Za sdílení děkujeme :)

Jdi zpět

Přidat komentář