Blog: LeaderInMySelf

Když musíte propouštět...

Propouštění zaměstnanců není nic jednoduchého, zvláště pokud jde o snižování stavů z úsporných důvodů. Nicméně i umění dát výpověď patří mezi základní manažerské dovednosti, se kterými se setkají všichni vedoucí pracovníci.

Madio - Když musíte propuštět..., ilustrativní fotografie
Madio - Když musíte propouštět, Foto: Madio, 2015

Podmínkou pro dosahování dobrých pracovních výsledků je stabilita pracovního týmu. Mohou však nastat situace, kdy je nezbytně nutné změnit stávající složení pracovního kolektivu. Jedním takovým důvodem může být organizační změna v rámci reorganizace společnosti, kdy dochází k přesunům pracovníků jinam. Dalším důvodem je snížení počtu pracovníků, v důsledku omezování činnosti podniku, a jejich propouštění.

Závažnou a nepříjemnou činností manažera v personální práci je snižování počtu pracovníků. Otázkou je, podle čeho volit, kdo dostane „černého Petra“. Nabízíme vám přehled několika metod, které lze využít ve vašem rozhodování.

Metoda LIFO (Last In First out)

Tato metoda upřednostňuje propouštění zaměstnanců, kteří jsou v organizaci zaměstnáni nejkratší dobu. Metoda tedy preferuje pracovníky, kteří jsou v organizaci zaměstnaní déle.  Je zde uplatňováno jakési morální právo u déle zaměstnaných pracovníků.

Metoda FIFO (First In First Out)

Tato metoda se užívá v organizacích, které mají snahu udržet si mladší pracovníky. Propouštějí tak pracovníky, kteří jsou v organizaci nejdéle, tj. pracovníky vyššího věku. Avšak tato metoda je považována za nemorální a bezohlednou k věrným pracovníkům.

Sociometrická metoda

Tato metoda zkoumá vzájemné vztahy mezi jednotlivými členy pracovního týmu. Výsledkem je definování neformálních vztahů mezi pracovníky. Prostředkem k získání uvedených poznatků je dotazování. Pomocí vhodně volené otázky, lze postoje a vztahy jednotlivých pracovníků identifikovat.

Metoda založená na výkonu pracovníků

Tento způsob rozhodování vyžaduje, aby organizace měla k dispozici průběžné hodnocení výkonů jednotlivých pracovníků. Zaručuje morální právo výkonnějším pracovníkům. Ovšem měření pracovního výkonu může být obtížné, a tím může vyvolat stížnosti na nespravedlivost rozhodnutí.

V každém případě, propouštění z důvodu nadbytečnosti, vyžaduje citlivý a individuální přístup. Pracovníky společnosti je třeba co nejdříve informovat o situaci, než se začnou šířit fámy a nedorozumění.  Oznámení byste měli oznámit vždy zavčasu, aby si propuštění zaměstnanci mohli co nejdříve hledat novou práci a nedostali se tak do nepříznivé ekonomické situace. Součástí tohoto procesu může být také tzv. outplacement – proces podpory a pomoci, kdy se zaměstnavatel snaží aktivně pomoci zaměstnanci najít novou práci nebo založit novou kariéru.

Jdi zpět

Přidat komentář