Blog: LeaderInMySelf

Leadership aneb vlastnosti dobrého šéfa

Pamatuji si na nedávnou situaci u nás ve firmě, kdy ředitel popisoval svůj pracovní den, jak po nocích dodělává resty, které během dne nestihl. A já mu říkám: „Nechtěla bych být šéf.“ Načež mi odpověděl: „Ne, ale to je špatný šéf.“ Vím, že to tak nemá pořád, ale i tak mě tak napadlo, jak tedy vypadá ten "bezchybný" šéf?

Madio - Leadership aneb vlastnosti dobrého šéfa, ilustrativní obrázek, Foto: Madio, 2015

Známe to ze školy všichni. Dobrý učitel byl většinou ten, který byl na všechny hodný, nedával špatné známky ani poznámky, no zkrátka jsme si mohli dělat, co chtěli. Ale může tak vypadat i dobrý ředitel? Co musí ovládat a jakými schopnostmi musí disponovat dobrý šéf?

Empatie na prvním místě

Dobrý šéf je empatický a lidský. Nečeká jen na chyby svých podřízených, aby je mohl napomenout. O své zaměstnance se zajímá, dokáže podat pomocnou ruku a hlavně dokáže pochválit. Nebere dobré výsledky jako automatické, ale dokáže je ocenit. Pokud si šéf vynucuje svou autoritu řevem, mocí, postavením, zaměstnanci to dlouho nevydrží, budou na něj plivat a roznášet negativní emoce i mezi ostatní. Jen přirozenou autoritu budou lidé uznávat a budou k ní loajální. Autoritu je dobré posilovat. Nikoliv však stylem "ukážu vám, kdo je tady šéf", ale postupnými kroky v různým manažerských neboli leaderovských činnostech, třeba delegováním některých činností a zároveň odpovědností na své zaměstnance. 

Kritika jen konstruktivní

Žádný učený z nebe nespadl a chybovat je lidské. I kritiku by měl umět šéf podat citlivě a především konstruktivně. Kde je třeba, klidně kritizujte. Ale také řekněte, co a proč je špatně, a co uděláme proto, aby se to příště nestalo. Pokud vynecháme poslední bod, z konstruktivní kritiky zbyde jen hádka, která žádný přínos nemá. Dávejte pozor, abyste jako šéf kritikou neshazoval zaměstnanci sebevědomí, motivaci nebo dokonce loajalitu vůči vám. 

Motivace svého týmu

Správný zaměstnavatel musí umět své lidi motivovat, povzbuzovat je. Zároveň by měl být schopný dát najevo svým podřízeným, že v něm najdou podporu, že je ochotný jim podat pomocnou ruku, když vykonávají delegované činnosti a když na něco sami nestačí. Správný šéf by také měl rozeznat, který druh motivace na koho platí. Někoho budou motivovat odměny, stravenky, dovolená navíc, jiného zase příjemné pracovní prostředí či osobní kontakt a pochvala od ředitele. 

10 NEJČASTĚJŠÍCH CHYB PŘI DELEGOVÁNÍ

Mám zájem získávat novinky z MADIO z.s. a jako první novinku chci 10 chyb v delegování.

 
 

MADIO - 10 nejčastějších chyb při delegování

Důslednost a objektivnost

Dobrý šéf je upřímný a mezi svými lidmi nedělá žádné rozdíly. Na poradách se nebojí veřejně kohokoliv pochválit a nepřisvojuje si úspěchy celého týmu. Zároveň je ve svých stanoviscích rozhodný a důsledný.

Delegování

V překladu znamená delegování předávání úkolů a činností nadřízeného podřízenému, včetně příslušných pravomocí a odpovědnosti. Často však při delegování nedochází k takovým reakcím, jaké by si šéf představoval. K předání odpovědnosti a pravomocí totiž často nedojde. Při předání činností si dobře rozmyslete, se kterými pravomocemi je budete předávat a jasně tyto pravomoce definujte. Nezapomeňte je také zavést do náplně práce. Vyvarujte se také jiných chyb, které se při delegování často objevují.

„Obklopte se nejlepšími lidmi, které najdete, delegujte zodpovědnosti a nepřekážejte.“

Ronald Reagan

Hlavním úkolem delegování je uvolnit čas nadřízenému, aby se mohl plně věnovat svým věcem a nemusel se tak zabývat rutinními záležitostmi, které zvládne vyřešit jeho asistentka či podřízený.

Mohlo by vás zajímat:

Zaujal Vás článek? Za sdílení děkujeme :)

Jdi zpět

Přidat komentář