Blog: LeaderInMySelf

Prezentujte efektivně sebe i Vaši firmu

Chcete působit sebevědomě a důvěryhodně? Chcete zaujmout své posluchače a upozornit na sebe i na firmu? Prodejte sílu své osobnosti, schopnosti a dovednosti i svoji práci. Prodejte sám sebe!

Madio - Prezentujte efektivně sebe i Vaši firmu, ilustrativní fotografie, Foto: Madio, 2015

Zdaleka nejde jen o to, vyjmenovat své kvality či znát nazpaměť technické parametry svého výrobku.

 "Nezáleží na tom, co říkáš, ale jak to říkáš."

Jde především o jistotu ve vystupování a umění zdravě se prosadit, umění jasně prezentovat své myšlenky a také je být schopen obhájit.

Zbavte se trémy

Tréma a nervozita provází nejen prezentátorské začátečníky, ale také zkušené matadory. Úplně se zbavit trémy nelze, protože je to obranný mechanismus, ale jde s ní pracovat. Existuje řada cvičení, která Vám pomůžou bojovat s trémou. V klidu si je doma nastudujte a před samotným projevem zkuste třeba jednoduchá dechová cvičení.

Připravte se na dotazy

Přichystejte si seznam všemožných otázek a dotazů. Špatná reakce na položený dotaz může zkazit dojem ze sebelepší prezentace. Proto je vhodné si sestavit strategii pro odpovídání na dotazy. Nikdy neprojevujte neuctivost či pohrdavost. Když odpovídáte na dotaz, mluvte k celému publiku.

Trénujte prakticky

Příležitostí, kde můžete vyzkoušt jak prezentovat najdete každý den velké množství. Jen chtít. Zkuste si říct, jak odpovídáte na otázku "Čím se vlastně živíš?". Zkuste na tuto otázku odpovědět maximálně dvěmi větami a současně tím svému protějšku prezentovat nejsilnější stránku vaší společnosti. I během běžného rozhovoru najdete příležitost vyzkoušet to v praxi. S problémem stručného představení společnosti se někdy setkávají účastníci Mastermind skupiny, kde hned v začátku velmi stručně top manažeři firem představí v jakém oboru podnikají a co je jejich core business. Mastermind skupina je další příležitostí, kde můžete prakticky trénovat a současně inspirovat sebe i druhé.

První dojem nevrátíte

Máte na něj jen několik sekund, možná minut. Mozek během této doby přijímá spoustu vjemů, které analyzuje a vytváří si představy. Proto byste měli ve svých prezentacích a jednáních dbát na to, abyste vyvolali kladný první dojem, protože jen tak může být Vaše prezentace opravdu úspěšná. První co posluchači uvidí a hodnotí, je oblečení. Nepodceňujte to! Oblečení musí odpovídat prostředí, ve kterém se pohybujete. Působte solidně a reprezentativně. Usmívejte se a navoďte oční kontakt! Je prokázáno, že lidé si nejvíce pamatují, jak přicházíte a jak odcházíte. Proto si klidně nacvičte úderné a zdvořilostní fráze, budete klidnější.

Mluvte srozumitelně

Přemíra cizích slov a odborných termínů povede lidi spíše k pocitu, že z nich děláte „blbce“.  Proto se vyjadřujte tak, abyste si byli jistí, že Vám rozumí i ostatní.  V opačném případě pozornost publika rychle upadá a i Vy samotní se můžete ve svém projevu ztratit. Volte komunikaci přiměřenou obecenstvu.

 

Celou sebeprezentaci lze také vyjádřit slovy Edwarda R. Murrowa:

„Abychom dokázali ostatní přesvědčit, musí nám věřit, aby nám věřili, musíme být důvěryhodní, abychom byli důvěryhodní, musíme říkat pravdu.“

 

Jdi zpět

Přidat komentář