Blog: LeaderInMySelf

Timemanagement aneb buďte pánem svého času

Nestíháte? Padá vám vše na hlavu? Máte pocit, že nic nezvládáte a děláte vše jen tak napůl? Možná nemáte zase tolik práce, možná máte jen špatně zorganizovanou práci.

Madio-Timemanagement aneb buďte pánem svého času, ilustrativní fotografie, Foto

Timemanagement neboli dovednost dobře hospodařit se svým časem je dnes problém nejen pro vrcholné manažery či vedoucí pozice.

„Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme.“

Lucius Annaeus Seneca

Schopnost naplánovat si své činnosti patří také mezi manažerské dovednosti, které nám pomůžou efektivněji dosahovat stanovených cílů. Tak jak na správný timemanagement?

Rozlišujte cíle a priority

Cíle jsou jasně formulované vize, které jsou motivujícími prvky v pracovním i soukromém životě. Stanovení cílů je nezbytným předpokladem pro plánování času. Cíl musí být jasně definován, měřitelný a dosažitelný. Slovo priorita pochází z latinského slova prio „před“, tzn. to, co chcete udělat před vším ostatním. Priorita je velmi obecná a těžce měřitelná. Prioritě dávejte přednost všude tam, kde je to možné, protože ji lze naplňovat a nestresuje. Do svých priorit si také zařaďte možnost některé činnosti delegovat. Zodpovědně o těchto činnostech přemýšlejte, rozmyslete si, kdo je zvládne dobře, a pak je se vší důvěrou delegujte. Nezapomeňte, že s delegováním činnosti delegujete i zodpovědnost. 

Napište si seznam úkolů

Seznam úkolů je seznam činností a aktivit, které by měly být podle autora splněny. Je to i jakási alternativa paměti. Pokud je položka ze seznamu splněna, pak je označena nebo vyškrtnuta. Pokud si své povinnosti zapíšete a rozvrhnete, získáte tím ucelený přehled vaší vytíženosti, snadněji si doplníte další povinnosti a předejdete možné časové kolizi. U každého úkolu si stanovte prioritu, abyste měli stále na paměti, co je pro vás důležité, a co nikoliv. Učte tomuto systému práce i svůj tým. Delegujte jim činnosti správně. 

Využívejte všechny dostupné pomůcky

Využívejte ty nejlepší pomůcky, které máte k dispozici. Ušetříte si tím mnoho starostí a především mnoho času. Pokud budete používat nevhodné pomůcky (kvůli vysoké ceně nebo z lenosti), může se stát, že nakonec ztratíte mnoho času. Je tedy potřeba pořídit si vhodné pomůcky a využívat je!

Inspirujte se svými kolegy

Nikdo není dokonalý, ale přiznejme si, některým to jde lépe. Často diskutované téma také na mastermind skupinách, kde účastníci popisují své úspěšné postupy v timemanagementu, delegování a dalších nástrojích, které jim fungují. Podívejte se kolem sebe a ptejte se, co funguje vašim kolegům.

10 NEJČASTĚJŠÍCH CHYB PŘI DELEGOVÁNÍ

Mám zájem získávat novinky z MADIO z.s. a jako první novinku chci 10 chyb v delegování.

 
 

MADIO - 10 nejčastějších chyb při delegování

Počítejte s časovou rezervou

Vytvořte si ve svém plánu i časovou rezervu na případnou neplánovanou úlohu. Ideální je naplánovat si zhruba 80 % času a zbývajících 20 % si ponechat na případné neočekávané aktivity. Pokud nemáte ve svém časovém plánu žádnou rezervu, může dojít k a nepříjemné a stresové situaci.

Nebojte se říct ne

Naučte se říkat ne a uvidíte, kolik času najednou získáte. Uvědomte si, že neodmítáte osobu, ale nabídku.  Nemusíte se stydět ji odmítnout.

Buďte pánem svého času, nikoli jeho otrokem…

Jdi zpět

Přidat komentář