Zapojte se do sbírky, darem pomůžete dětem - i Vašim

„Sedmiletá holčička v brýlích s brašnou na zádech vyšla před školu. Čtyři osmáci na kolečkových bruslích do ní začali narážet. Dívka upadla a začala plakat. Brýle ležely kousek od ní. Jeden chlapec se ve smyku akrobaticky pro brýle sehnul a praštil s nimi o zeď. Když se děvčátko zvedlo a udělalo pár kroků, jeden „hrdina“ na ni znovu najel a srazil ji do křoví.“

Michal Kolář

(český psychoterapeut a etoped, dlouhodobě se zabývající problematikou šikany)

 

Madio o.s. poskytuje profesionální služby v oboru primární (předcházení jevu) a sekundární (práce s "nemocnými kolektivy") prevence rizikového chování u dětí a mládeže.

 

Od listopadu 2012 sbíráme finanční prostředky na realizaci programů u dětí v mateřských, základních školách a středních školách ve Zlínském kraji. Programy se zaměřují na předcházení užívání návykových látek, šikany, sebepoškozování a dalších forem rizikového chování. Programy, kterých se děti ve školách účastní, jsou komplexní a dlouhodobé. Programy jsou určeny pro běžné mateřské, základní i střední školy. Pracujeme s dětmi (dětskými kolektivy) ve věku od 4 do 19 let.

 

Výtěžek sbírky bude následně využit pro zajištění realizace certifikovaných programů primární prevence rizikového chování u dětí. Díky vaší podpoře může Madio nadále poskytovat kvalitní a odbornou službu dětem.

 

Pro zajištění realizace certifikovaných programů musíme získat ještě 30 000 Kč. Děkujeme za podporu!

Přispět do sbírky můžete:

Převodem na účet číslo  260 0327 524 / 2010 (jednorázově či trvalým příkazem, v takovém případě podpoříte i další naše sbírky). Pro zaslání potvrzení o daru zašlete prosím žádost paní Hradilové na e-mail hradilova@madio.cz.

 

Veřejná sbírka je realizována v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Za tímto účelem vydal Krajský úřad Zlínského kraje Madiu Osvědčení (ke stažení). 

Využít můžete také další formy podpory.

Pomoci můžete také, jako dobrovolník

Připojte se k nám.