Info z prevence ilustrační obrázek - MADIO

Sexuální orientace a návyková rizika

V posledních letech se věnuje větší pozornost sexuální orientaci, jako faktoru, který souvisí s duševním zdravím a návykovými riziky. Dále zmiňované poznatky jsou prakticky důležité z hlediska prevence i léčby návykových nemocí. Návyková rizika a sexuální orientace I když existují velké individuální rozdíly, zdá se, že sexuální menšiny představují z hlediska duševního zdraví zranitelnou skupinu (např.…