Alkohol ilustrativní obrázek - MADIO

Prevence problémů působených alkoholem u vysokoškoláků

V odborném tisku se koncem roku 2010 objevila zpráva o úspěšném programu prevence škod působených alkoholem u vysokoškoláků (Saltz a spol., 2010). Jednalo se o rozsáhlou studii, na které participovalo 14 veřejných universit. Polovina z nich sloužila jako kontrolní skupina a u druhé poloviny použili intervenci, která zahrnovala mimo jiné: Vytváření bezpečných prostředí. Větší kontrolu zákazu prodeje…