Info z prevence ilustrační obrázek - MADIO

Publikace zdarma ke stažení

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze spolu s Národním ústavem vzdělávání a dalšími regionálními partnery (ve Zlíně Madio o.s.) uspořádaly ve dnech 10. – 11. 9. 2012 závěrečnou konferenci projektu „Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni“…