Otevřu oči a budu žít ilustrační obrázek - MADIO

Mettá jako forma psychoterapie

Meditační techniky mettá (meditace milující laskavosti nebo dobrotivosti) si tradice velmi cení a připisuje jí četné příznivé účinky. Některé z nich se podařilo ověřit moderními metodami. Meditace záření dobrotivosti a moderní výzkum Praktikování této techniky mírní přehnanou sebekritičnost a depresivní příznaky, napomáhá prožívání pozitivních emocí a posiluje naději. Shahar a spol. (2014) v této souvislosti dokládají,…

Alkohol ilustrativní obrázek - MADIO

Rituály v prevenci a léčbě

Rituál je posloupnost činností zahrnujících gesta, slova a používání předmětů. To se obvykle se provádí v předem daném pořadí. Některé rituály jsou tak časté, že si jedinec neuvědomuje jejich symbolický význam. Příkladem může být zamávání nebo podání ruky. Využívání rituálů v medicíně má dlouhou tradici. Rituální a sugestivní povahu má také podávání léků a další diagnostické nebo léčebné úkony. Rituály…

Hendikepovaný kluk ilustrativní obrázek - MADIO

„Mentálové“ do běžných tříd

Podstatou inkluzivního vzděláváni je umožnění všem dětem bez rozdílů navštěvovat běžnou školu v jejich místě bydliště a zařadit je tak do tzv. hlavního vzdělávacího proudu. Ale jaká je teorie a praxe? A jsou na to rodiče, děti i školská zařízení vůbec připraveni? Každá společnost si klade otázku, jak zacházet s jedinci, kteří se vymykají určitým standardním „normám“.…

Alkohol ilustrativní obrázek - MADIO

Alkohol: Pátá nejčastější příčina smrti

Podle zprávy OECD týkající se alkoholu, z roku 2015, je škodlivé užívání alkoholu pátou nejčastější příčinou smrti a invalidity na světě. Vyšší úmrtnost a častější invalidita se týká zejména osob v produktivním věku. Alkohol je příčinou více než 200 nemocí a typů úrazů. Alkohol také souvisí se zhoršenou zaměstnatelností, absencemi v práci, nižší produktivitou práce a…

Nebezpečí v podobě Energy drinku Ilustrativní obrázek - MADIO

Nebezpečí v podobě energy drinků a alkoholu

Energetické nápoje většinou obsahují kofein, cukr, umělá sladidla, rostlinné výtažky, taurin, konzervační látky, barviva atd. Jejich pití je v Česku poměrně rozšířené, roční spotřeba na osobu dosáhla v roce 2010 téměř dvou litrů a mezi lety 2000 až 2010 výrazně rostla. Kombinace energetických nápojů s alkoholem Tyto nápoje bývají často kombinovány s alkoholem. Taková kombinace…

Romský žák ilustrativní obrázek - MADIO

Jak pracovat s romskými žáky

V předešlém článku jsme naznačili, proč se romské děti chovají tak, jak se chovají. Jejich romskou „náturu“ nezměníme, to ani nechceme, ale určitými kroky je můžeme usměrnit a vést, a tím jim pomoci se začleněním do kolektivu Romské dítě se učí jaksi samočinně – dívá se, co dělají druzí, vnímá, opakuje. Nikdo ho nenutí, aby se…

Romové ve speciálních školách ilustrativní obrázek - MADIO

30 % Romů končí ve speciálních školách

Až 40 % romských dětí nenavštěvuje mateřskou školku a 30 % nastupuje do speciálních škol, které jsou ale výhradně určeny pro žáky s lehkým mozkovým postižením. Ale proč? O inteligenci to není. Velká část romských dětí v době nástupu do školy nemá žádné zkušenosti s kolektivními činnostmi ani s autoritou. Do této doby vyrůstají v…

Nový web ilustrační obrázek - MADIO

Madio má nový web

Dlouhé zimní večery nám nedaliy jinou možnost. Stále stejné dny. Již se smrákalo, v tom to přišlo. Nikdo nevěděl jak, ale najednou jsme začali zálohovat databázi a nevyřčený cíl byl definován. Ano rozhodli jsme se omladit webové stránky Madia. A dnes i svítilo slunce. Mezi hlavní novinky webu www.madio.cz se řadí přizpůsobení stránek pro mobilní…