Konference prevence rizikového chování ilustrační obrázek - MADIO

Konference prevence rizikového chování (PPRCH), Přechod

Dobrý start při přechodu žáků na vyšší stupeň vzdělání bylo téma již XII. Krajské konference k primární prevenci rizikového chování. Přes sto účastníků, metodiků prevence na základních a středních školách ze Zlínského kraje, si přišlo pro informace a podněty od lektorů a odborníků z praxe. MADIO zde rozhodně nechybělo. Kromě našeho aktivního příspěvku, který na…