Šablony pro učitele ilustrační obrázek - MADIO

Jak na další šablony a proč mají supervize mezi pedagogy nedůvěru?

MŠMT v nové výzvě 02_18_063 znovu cílí na osobnostně sociální rozvoj učitelů a také ostatních, kdo se nějakým způsobem podílí na rozvoji dětí, tedy tentokrát i ZUŠ a střediska volného času.  Jakkoliv se nám financování školství může zdát nešikovné, poddimenzované, špatné, nezbývá učitelské obci nic jiného než se znovu operativně chopit příležitosti v podobě této výzvy. Ostatně…